MRF och MAF tar fordonsbranschen framåt med ny teknisk utbildningi framkant. I nära samarbete med våra norska motsvarigheter och Infocar har vi medverkat i framtagningen av en svensk version av en ny interaktiv plattform för teknikkunskaper inom fordonsbranschen – Tech Academy, för personbilar och lastbilar.

Trots att Tech Academy knappt introducerats, har redan många skolor valt att teckna licenser åt sina fordonselever. Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som – även nu – tunga fordon. Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Både för skolor och verkstäder
Det är inte bara skolorna som har nytta av plattformen utan den kan mycket väl fungera som komplement till verkstädernas löpande behov av kunskapsinhämtning för ökad verkstadskvalitet samtidigt som det är ett bra verktyg i kunddialogen.

Röst från skolan
– Ett perfekt utbildningsredskap både för elever på fordonsprogrammet och för yrkesverksamma mekaniker. Det säger Jesper Ström, ansvarig för arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Yrkesplugget i Bromma, om MRF:s och MAF:s nya digitala och interaktiva utbildningsplattform, Tech Academy.

– Tech Academy är pedagogiskt upplagt och visar överskådligt hur bilens olika system – från tryck på bromspedalen till de bromsande däckens anliggningsyta mot vägbanan. Det gör att eleverna bättre förstår ett händelseförlopp, helheten, istället för bit för bit menar Jesper Ström, utbildningsansvarig på Yrkesplugget.

Sammantaget menar Jesper Ström att Tech Academy både är utbildnings- och kostnadseffektiv för skolan och/eller företaget.

Se film om Tech Academy

Joakim Lavenius, Infocar, demar Tech Academy på Automässan i Göteborg

Några exempel på hur Tech Academy ser ut

Tech Academy riktar sig i första hand till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar, även verkstäder har stor nytta av systemet i olika sammanhang.Tech Academy ökar förståelsen hos elever med sina rörliga och interaktiva illustrationer. Utbildningsplattformen visualiserar övergripande hur olika system i dagens bilar fungerar. För en verkstad är Tech Academy ett bra stöd i kundsamtalet. Tech Academy körs via surfplatta eller dator.Tech Academy kommer att marknadsföras mot gymnasieskolor och verkstäder. Utbildningsplattformen kommer löpande att uppdateras med nya avsnitt vilket ingår i den årliga licenskostnaden. MRF och MAF kommer via sina olika distrikts-/regionalorganisationer erbjuda skolor kraftigt rabatterat licenspris.

Tech Academy är ett samarbete mellan MRF, MAF och Infocar

 

 

Bilverkstad

MRF uppvaktar om fjärrdiagnos

MRF fortsätter att sluta upp bakom alla verkstäders rättigheter att få reparerar bilar. En viktig del...

Läs mer

Hot om lagstiftning kvarstår

Har inte branschen rullat ut Godkänd bilverkstad, GBV, innan årets slut kan det bli frågan om...

Läs mer

MRF vill stoppa farlig AC-gas

Efter flera års hårt påtryckningsarbete från MRFs sida har MSB agerat för att försöka stoppa olaglig...

Läs mer
Visa alla