MRF var med och hyllade Tullängsgymnasiet i samband med certifiering för Motorbranschcollege. En mycket stolt rektor Tina Ottosson med kollegor mottog priset av Anette Norinder och Jonas Herne på Transportföretagen. Alla gymnasieskolor med Fordonsprogrammet på sin agenda får söka Motorbranschcollege som är en högre standard för utbildningen.

För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste skolan leva upp till sex kriterier genom att ha:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • ett nära samarbeten med bransch och företag på orten
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

– Vi bestämde oss för detta tillsammans för att höja statusen för de 22 yrkesmöjligheter som finns i motorbranschen. Sade glad Tina Ottosson, rektor på Tullängsgymnasiet.

Anette Norinder Transportföretagen och Tina Ottosson, Tullängsgymnasiet

 

 

 

Bilverkstad

MRFs pressträff i Karlstad

Nobelgymnasiet i Karlstad, Värmlands största yrkesskola, satsar tungt inom fordonsteknisk utbildning. Det framkom under den pressträff...

Läs mer

MRF kampanjar inför gymnasievalet

I början av året är det tid att söka till gymnasiet. Många branscher, framför allt inom...

Läs mer

Producentansvar för AC-gas

Meningarna går isär om vem som ska ta ansvar för ej förorenad AC-gas i samband med...

Läs mer
Visa alla