MRFs verksamhet 2019

Starkt 2019 visar vägen framåt


MRF har bedrivit mer aktiviteter än någonsin för branschens bästa och utveckling. Under året har ett större genomgripande strategiarbete genomförts. Varje styrelse, distrikt, en speciell framtidsgrupp plus alla på central nivå har jobbat med frågor som ska bilda grunden för MRFs framtida inriktning inför 2030, ett arbete som vi kallar MRF 2.0.

 

 


VD-ord

MRF tar nästa steg

10-talet avslutas starkt med ett år som har präglats av att MRF/MBK bedrivit mer aktiviteter än någonsin för branschens bästa och utveckling. Detta samtidigt som ett omfattande strategi och reformarbete startat för att ta MRF in i 20-talet och därmed vara det naturliga valet av partner för branschens olika verksamhetsdelar.

Vi står inför en transformation av vår bransch som saknar motstycke historiskt. Vi måste möta betydelsen av all ny teknik, digitaliseringens hot och möjligheter, myndigheters och regeringens olika pålagor på branschen, rekrytering av rätt kompetenser och hållbarhet i alla dess delar – miljö, socialt eller ekonomiskt.

Här behöver man som företagare ha en partner som driver frågor som man själv inte hinner eller har möjlighet att göra som egen företagare. MRF har som förbund möjligheter att vara en stark part i maktens korridorer men också för att skapa event, utbildningar och produkter/tjänster som underlättar vardagen för företagen. Men ytterligare en viktig parameter som vi i den digitala eran glömmer bort är möjligheten att få bolla egna frågor med kunnig personal, få råd i vardagen eller hjälp med juridiska spetsfundigheter.

MRF tar nu nästa steg i att fokusera på dom största områdena för branschen.

Digitaliseringen är och kommer vara en ödesfråga för branschen, vare sig vi som företagare vill eller inte måste vi jobba dagligen och aktivt med digitaliseringens olika delar. Som företagare måste man sätta av resurser i form av personal och pengar för digital affärsutveckling.
MRF har sedan tidigare lagt en hel del kraft i digitaliseringsarbetet bland annat genom Waykesatsningen men också genom att driva frågor för branschens tillgång till kunddata. Vi måste ha tillgång till kunddata för att kunna utveckla relevanta kunderbjudanden och därmed fortsätta vara den part som har och behåller kundkontakten. Branschen får inte bli en leverantör till en annan aktör som klivit in emellan som skär marginaler. MRF kommer att fortsätta utveckla, peka på och hitta samarbeten med olika aktörer för att ha en verktygslåda för en digital utveckling.

Vidare behöver vi i branschen jobba mer med att få ut våra hållbarhetsfrågor för att vara relevanta som arbetsgivare eller kundval. Vi gör ofta mycket som företagare inom många av FN’s 17 hållbarhetsmål men vi kommunicerar det inte och vi har det inte som plan för framtida val och utveckling. Jag tror att vi som bransch måste ha två parametrar som vi testar våra framtida strategier och aktiviteter mot och det är mot hållbarhet och tid. Vi måste åtminstone ha en av parametrarna uppfylld för att gå vidare med ett initiativ. Då med hållbarhet i sina olika delar men också med tidvinster för kund och internt, det vill säga förbättrade processer, ofta med hjälp av digitala hjälpmedel.

Elfordonsfrågan sätter också ljus på en viktig fråga för framtiden när det gäller att kunna rekrytera och utbilda rätt kompetenser som tar all den nya tekniken med elektrifiering, uppkopplat och självkörande till sig. MRF/MBK kommer behöva fortsätta jobba för branschstandarder som ger trygghet i arbetsgivaransvaret samtidigt som det ger spelregler för en sund konkurrens. Det känns självklart att vi tillsammans med många av branschens företrädare tar krafttag för att få till en bild av att bilbranschen är en attraktiv framtidsbransch.  Detta genom allt från aktiviteter in i befintliga och kommande skolsystem lokalt och på riksnivå, hjälpmedel och informationsplattformar som ger tillgång till relevanta nya kompetensområden samt information till beslutsfattare vare sig det är politiker eller föräldrar till ungdomar som skall göra karriärval.

MRF – Sveriges branschorganisation för hållbar mobilitet på väg.

 

Tommy Letzén
vd MRF