MRFs verksamhet 2019

Starkt år för både personbilar och tunga fordon


Inom bilhandel och tunga fordon jobbar vi ständigt med att förbättra villkoren och förutsättningarna för våra medlemsföretag. 2019 blev återigen ett starkt år, för personbilar och lätta lastbilar. För Tunga fordon blev 2019 all-time-high i registreringar.

 


Personbilar och Tunga fordon

Marknaden

Nybilsförsäljning Det registrerades 356 327 nya personbilar under 2019 och det innebär att 2019 blev det tredje bästa bil-året någonsin, endast slaget av 2016 och 2017. Störst i år blev åter Volvo, följd av Volkswagen och med Kia på tredje plats, ett nytt märke i topp tre.

Lätta lastbilar Även för transportbilar blev det tredje bästa året någonsin då det registrerades 53 854 bilar, endast slaget av de två senaste rekordåren 2017 och 2018. style=”font-size: Första platsen i denna kategori fortsätter Volkswagen att prenumerera på följd av Ford med Renault strax bakom.

Tunga lastbilar (>16 ton) För tunga lastbilar slogs åter nytt rekord med 6 652 bilar efter bl.a. en rush inför regeländringen för färdskrivare i juni. På tunga sidan blev det mästarbyte på toppen då Scania gjorde fantastiska framsteg i år och tog tronen med Volvo tätt efter. Mercedes-Benz håller sin tredjeplats.
Begagnat Under 2019 har vi sett en tydlig förskjutning inom begagnathandeln. Nybilshandlarna återtar mark och privathandeln minskar. Totalmarknaden minskade med -1,4% mot föregående år men privathandeln har minskat med -7,0%. Vi bedömer att faktorerna till detta är flera. Exporten har fortsatt på en hög nivå vilket minskat tillgången på fordon på den privata marknaden, bilhandlarna har åter börjat med rena inköp samt att osäkerheten med att köpa privat inte längre uppvägs av låga priser. Exporten är fortsatt på en nivå nästan i nivå med föregående år, detta har drivit upp priserna markant på begagnade.

 


Begagnatkonferens

BegBil-19

För fjärde året i rad arrangerade vi vår populära begagnatkonferens  BegBil-19. Drygt 350 bilhandlare, leverantörer och andra branschrepresentanter var på plats. Föreläsningar och diskussioner avlöste varandra under två intensiva dagar på Clarion Hotel Arlanda. Årets upplaga blev lyckad och gav deltagarna möjligheter att knyta kontakter och nätverka bland kollegor. Läs om konferensen här

 


Begagnatkonferens

Tunga BegBil-19

I år var det premiär för begbilskonferens för Tunga fordon, på Clarion Hotel Arlanda. En seminariedag fylld med matnyttigheter för en bättre begagnataffär.  Föreläsningar handlade om omvärldsanalys, exportförsäljning, statistik begagnade tunga fordon, best practice, Wayke tunga och mycket annat. En lyckad och viktig satsning för MRFs medlemmar som kommer att återkomma. Läs mer om programmet här

 

Bilhandel och Tunga fordon

GA-enkäten

GA-enkäten på personbilssidan genomfördes för 23:e gången och årets vinnare blev Mazda, på delad andraplats Volkswagen pb och Isuzu. Samtidigt var det andra gången som GA-enkäten genomfördes för Tunga fordon med separerat redovisning från personbilar, deltar gör de tre största märkena. Mercedes Benz behöll sin förstaplats som de tog 2018. Alla är överens om GA-enkäternas viktiga roll som ett verktyg för att utveckla samarbetet mellan generalagenter, återförsäljare och återförsäljarföreningarna. Detta år genomfördes eventet hos Training Partner i Arlanda Stad. Läs mer här

 


Kraftig utveckling

Privatleasing

Den kraftiga utvecklingen för privatleasing på marknaden fortsätter och MRF har arbetat kring frågan i kontakter med bland andra finansbolagen och Konsumentverket. Privatleasingen var 2018 ca 30 procent av alla privatregistrerade personbilar och 2019 utgjorde privatleasingen 38% av  privatmarknaden av nybilar.


Bilhandelsstyrelsen

Bilhandelsstyrelsen har haft fyra möten under året där MRF framtida roll och Bilhandelsstyrelsens riktning varit i fokus. Framtidens bilhandel har varit den framträdande frågan där studier av den amerikanska och europeiska marknadernas utveckling har studerats och där trender ur detta medfört ett första steg mot vad Bilhandelsstyrelsen måste sätta sig in i.

Styrelsen Tunga fordon

Styrelsen för tunga fordon har haft tre möten. Delar av styrelsen för Tunga Fordon har även varit involverade i MRF strategiska arbete för framtiden, MRF 2.0.