MRFs verksamhet 2019

En aktuell tidning för hela branschen


Tidningen Motorbranschen har under året kommit ut med nio nummer, varav tre dubbelnummer, inalles 422 packade redaktionella helsidor. Tidningen vänder sig till MRF:s medlemmar, alla bilåterförsäljare och verkstäder samt andra som har anknytning till bilbranschen i framför allt Sverige.

Redaktionellt
Tidningens redaktionella delar har under året producerats på konsultbasis av Ing-Cathrin Nilsson, chefredaktör och ansvarig utgivare, och Helena Zetterquist, grafisk formgivare. Tidningen har för tredje året i rad tryckts av Lenanders grafiska i Kalmar.

Utveckling och förfining av innehåll och form har skett löpande parallellt med läsardialog, i syfte att leva upp till visionen och tillfredsställa alla läsargrupper.

Till Motorbranschens webbplats här


Ämne

Nu som E-tidning

2019 blev Motorbranschen också E-tidning i samarbete med TextTalk som också tillhandahåller en uppläsningsfunktion.
Inför varje nummer har ett nyhetsbrev producerats och distribuerats.

 


Dagliga uppdateringar

Webbplatsen & sociala medier

Tidningens webbplats Motorbranschen.mrf.se har dagligen uppdaterats och tidningen har varit aktiv på Facebook och Instagram.

 


Marknad

Annonsförsäljning & Prenumerationer

Annonsförsäljningen har skötts av säljbolaget Adviser och en ny dedikerad säljare, Tanja Nilsson, gjorde sitt intåg under 2019. En uppgång i annonsförsäljningen märktes under hösten.

 

Prenumerationshanteringen har skötts in house av Jeanette Edman och Björn Olsson. Tidningsmöten med annons- och prenumerationsavdelningen har skett kontinuerligt.

 


Nr 1-2 2019

Försäkringsbolagsenkät & hetaste Åf-märkena

Årets första nummer var fullpackat med läsning! På åtta sidor om elbilar gav vi bland annat tips på svar till kunder som undrat över eldriftens kostnader. Vi hade alla listor på skadeverkstädernas betyg på försäkringsbolagen och kunde ge en hint om vilka av era egna varumärken som flest stortstadskunder kände till.

 


Nr 3 2019

Begagnataffären & Däckaffären

Vårt marsnummer var laddat med alla listor på fjolårets vassaste begagnatsäljare och många bra beg-råd. Vi borrade in oss på den allt viktigare däckaffären och belyste vad delningsekonomin kan innebära. Därtill nyheter, snackisar och fördjupningar i snygg förpackning.

 


Nr 4 2019

Så möter vi miljökraven

Vårt aprilnummer var laddat med tips om hur ditt företag kan bli mer hållbart. Som vanligt också, med nyheter, snackisar och fördjupningar.

 


Nr 5 2019

GA-enkäten 2019

Vårt majnummer hade sexton sidor med resultatet från årets GA-enkät. Plus nyheter, snackisar och fördjupningar från branschens alla gebit.

 


Nr 6-7 2019

Tunga fordon

Juninumret var späckat med nära och långväga reportage plus nyheter, snackisar och fördjupningar från branschens alla gebit.

 


Nr 8-9 2019

Skolor & kompetensutveckling

Vi fick inspireras av nya framgångsrika beghandlare, av kreativa skolsamarbeten och må-bra-projekt på arbetsplatser.

 


Nr 10 2019

Däck, praktiskt

En lastbilshandlare på frammarsch, kvinnligt ledarskap, smart däckhantering, förberedelse för elbilar, mingel och en riktig blåsning … vårt oktobernummer var packat!.

 


Nr 11 2019

Motorbranschens stora lönsamhetsundersökning

Vårt stora Lönsamhetsnummer var fullpackat med resultatsiffror för hela branschen – bilhandel, tunga fordon, service- och skadeverkstäder..

 


Nr 12 2019

Branschens stjärnföretag

I årets sista nummer kunde du läsa om branschens stjärnföretag som toppade framgångslistorna.

 

Undersökningar

Konsumentundersökningen i de tre storstadsregionerna avslutades. Chefredaktören och formgivaren och har närvarat vid frukostmöten om tidskriftsbranschens utveckling i regi av branschförbundet Sveriges Tidskrifter.