MRFs verksamhet 2019

Kampanj för att lyfta fram MRF-företag


En stor kampanj har rullat under året för att lyfta värdet av att vända sig till ett MRF-företag för sina fordonsköp och verkstadsbesök. Kampanjen har gått starkast i sociala medier men även synts i print. Vår målsättning var att via rörliga annonser på Facebook få fler besökare till mrf.se och vidare till MRF-medlemmarna.

 


Annonsering på Facebook

Kampanj i sociala kanaler

Målsättningen med kampanjen var att driva trafik till MRF-medlemmarna och skapa kännedom om varumärket MRF samt uppmana konsumenter att en MRF-ansluten handlare eller verkstad. Via flera korta filmer informerar vi om den trygghet och andra fördelar som man får genom att vända sig till en MRF-medlem. Målgruppen var småbarns- och tonårsfamiljer.

 


Flera besökare

Webbplatsen – mrf.se

Antalet besökare till vår webbplats mrf.se ökar jämfört med tidigare år. En förklaring är bland annat den Facebookkampanj som lanserats under året där tittarna uppmanades att vända sig till ett MRF-företag.  I genomsnitt har vi drygt 20 000 besökare per månad.

 


Högst på agendan

149 skäl att vara medlem

149 skäl att vara medlem i MRF berättar om vad vi gjort och vad vi har högst på agendan 2019

 


Förbättra synligheten

Vårt varumärke

MRF har arbetat med att förbättra synligheten av MRFs varumärke ute hos MRF-företagen, i digitala kanaler samt i övrig marknadsföring. Hos tio företag genomfördes också djupintervjuer för att få insikt i verksamheten bland företagen i branschen.

 


Prenumerera du också

Nyhetsbrev

Via våra nyhetsbrev kommunicerar vi med våra MRF-företag flera gånger i månaden. Vi skickar även särskilt riktad information till verkstäderna och bilhandeln för att kommunicera med medarbetarna på företagen.

 


Förbättra synligheten

Sociala medier

MRF finns med egna sidor på facebook, twitter och instagram som ytterligare ett sätt att sprida kunskap om våra verksamhet och aktiviteter. Följ oss!

 


Långa kampanjfilmen som kan läggas upp på hemsida