MRFs verksamhet 2019

Människors behov av mobilitet är prio


Det politiska landskapet har präglats av stor osäkerhet och i vissa fall bilfientlighet vilket resulterat i att vårt arbete fokuserats på att öka trycket i opinionsbildningen. Vår grundinställning är att vi ska tillgodose människors behov av mobilitet – inte begränsa transporterna av vare sig människor eller gods.

 

Vi påverkar besluten som berör dig

Vi har aktivt lobbat mot partigrupper,departement och myndigheter samt bland annat deltagit i stora event som Järvaveckan och Almedalen. MRF har skrivit mängder av inlägg och debattartiklar som nått ut via olika externa kanaler och genom våra egna kanaler som ibland har mer än en halv miljon besökare.

Vi har svarat på ett stort antal remisser omfattande mer än 5 000 sidor från våra departement och myndigheter. Tillsammans med flera samarbetsorganisationer har vi uttalat oss i frågor som stölder och tullbefogenheter, skatter, cabotage, alkobommar, 74 ton till arbetsmarknadsfrågor. MRF har synts mer än någonsin i media.

Prioriteringen växlar från tid till annan under ett år beroende på när frågan blir politiskt het.

 


Sociala media

Mer än 500 egna inlägg

Under senare år drivs allt mer av det utåtriktade opinionsarbetet via sociala media, framför allt via Facebook. Sammantaget på de olika facebooksidorna har det postats över 500 inlägg. Främst har frågorna berört förutsättningarna för att köra och äga bil och den enskildes möjlighet till mobilitet.

Byggande och underhåll av våra vägar har under årens lopp fått ett allt mindre fokus därför startade vi under året ”Vägfakta” tillsammans med Transportföretagen. Sidan redovisar fakta om vägar, resande och godstransporter samt inbjuder till diskussion om frågorna. I samband med Bilens dag den 28 oktober fick vi en möjlighet att redovisa dessa synpunkter på ett lunchmöte med riksdagens bilgrupp.

Facebooksidor som vi driver i opinionssyfte

  • MRF
  • MRF Stockholm
  • Rättvisa Bilskatter
  • Gilla Bilen
  • Fakta om Höghastighetståg
  • Vägfakta
  • Bygg Ringleden nu
  • Bilens Dag

Under våren använde vi ett antal filmer helt avsedda för sociala media, dessa har handlat om fördelarna med att anlita MRF-anslutna företag och framför allt om bilbranschens inställning i ett antal opinionsfrågor.

Vi driver ett antal olika hemsidor tillsammans med andra aktörer såsom ”Gilla bilen”, ” Utan Bilen Stannar Sverige”

 


Framgångar

Konkreta resultat av opinionsarbetet

Under opinionsarbetets gång har vi kunnat notera ett antal ”framgångar”; regeringen har beslutat om att tillåta 74-tonsekipage för tunga lastbilar, beslut om att införa alkobommar i våra hamnar, utredningen om finansskatt (som skulle ha drabbat våra bilhandelsföretag), lades i byrålådan och under våren 2018 visade det sig att regeringen lyssnat på en del av våra synpunkter vad gäller miljözoner. Kort sagt vårt opinionsarbete gör skillnad.

 


Press och media

MRF syns och hörs

Under året har vi skickat ett trettiotal pressmeddelanden som genererat ungefär 200 införanden. Vi har omnämnts i pressen ca 500 gånger, medarbetare på har synts och hörts i Radio och TV. Vi har även skrivit ett antal Bloggar som lagts upp i vårt pressrum. Vår ”synlighet” har ökat väsentligt ända sedan valrörelsen 2018 och framåt.

 


Almedalsveckan

Utfrågningar av politiker

MRF deltog, tillsammans med BIL Sweden, under Almedalsveckan, som var större än någonsin. Där
anordnade vi ca 20 välbesökta seminarier/event. Vi besökte också själva ett antal andra seminarier för att bevaka våra frågor, deltog i lunchsamtal och träffade många politiker och tjänstemän i beslutande ställning.

MRF genomförde också uppskattade debatter och utfrågningar av de politiska ungdomsförbunden med frågor om allt från körkortstagande till vikten av fri mobilitet.


Järvaveckan

MRF deltog tillsammans med BIL Sweden och Transportföretagen i den sk Järvaveckan för att visa upp att det finns attraktiva yrken inom branschen.


Politikerträffar

Under året har vi träffat representanter för det politiska partierna för att duskutera principer för bilbeskattning, detta med anledning av elbilars intåg. Vi har även träffat ett antal riksdagmän för att informera om MRF och vilka frågor vi driver.