MRFs verksamhet 2019

Högre kvalitet och god lönsamhet


Inom servicemarknaden arbetar MRF ständigt med att höja kvaliteten på verkstäderna. Vi jobbar också för en god lönsamhet hos våra företag.

Beläggningen har minskat på verkstäderna i samma takt som under 2018. Kunderna fortsätter att lämna sina bilar stötvis. Lågsäsongen januari – mars tenderar fortfarande att spridas ut på året i viss mån. Fortfarande är februari den månaden som har sämst beläggning.

Perioden januari – mars försöker verkstäderna såklart använda till att utbilda sin personal. Utbildning saknas på elektronik i allmänhet och på starkströmsbilar i synnerhet. Verkstäder som idag inte börjar ta höjd på kommande elektrifiering riskerar inom några år vara för långt efter i tekniken, att de inte klarar av att komma ikapp.

 


Ämne

Lönsamhet

I och med befintliga och kommande (reds notering) agentavtal för bilhandel kommer märkesverkstäderna troligen få anpassa sin verkstad för flera “paketlösningar” det vill säga; stora bilfinansieringsföretag erbjuder bilavtal med service och extra allt. Där ingår service, tvätt, däckhotell, rutbyten tillsammans med andra mjuka värden, såsom tvätt och rekond. Flera allbilverkstäder har redan via sina kedjor avtalat fleetservice. Frågan är hur länge verkstäderna klarar av eller går med på den relativt låga ersättningen på arbete och reservdelar? Vidare har som tidigare noterats att en del verkstäder börjat inse hur de ska ta hand om sin kund. I och med att serviceintervallerna minskar på samtliga bilar och beroende på vilken typ av drivlina den har, så kommer nya moderna väntekunder kräva mer än kaffe och fralla, frukostlounger eller stark Wi-fi med tillhörande datahörna. Inte heller kommer det att räcka med kvällsöppna verkstäder som tar hand om sina bokade kunder, i vissa fall till klockan 23:00. En verkstad på tå kommer i framtiden att behöva fråga sin kund hur de vill serva och reparera sin bil, på ett betydligt personligare sätt än det som sker idag. Framför allt vilken tid på dagen som passar dem bäst? Importörer, generalagenter och kedjor i all ära; verkstaden måste själv gå ut och fråga sina egna kunder via sitt kundregister och krydda utskicket med köpta adresser för presumtiva kunder i närområdet, eller företag som har valt en paketlösning via en fleetleverantör.

 


Statistik

Vår bransch

Resultaten baseras på inlämnade årsredovisningar från aktiebolag som omsätter mer än 500 000 sek. och har mer än 0 anställda. Mätverktygen är något trubbiga på grund av att företagen redovisar själva sina SNl-koder till Bolagsverket. Viktigt också att notera är att de stora företagen (Bilia, Hedin Bil, Din Bil etcetera) har både fler bil- och skadeverkstäder än vad siffrorna visar på grund av fakta från de antal organisationsnummer som redovisar årsrapporten. Ett annat exempel är; ett transportföretag lägger om däck på sina fordon själva, för dem blir det naturligt att fylla i SNl-kod 45204 (däckverkstad) till Bolagsverket. Eller en däckverkstad lagar bilar ibland och fyller sålunda i 45201 (bilverkstad). Vad som blir svårt få fram är hur många som jobbar i respektive bransch. Så ovanstående redovisning är och kan inte bli exakt annat än att ringa till varje enskild firma och fråga.

Antalet verkstäder
MRFs senaste mätning från 2016 visade:

SNI kod Bransch Antal Anställda
45201 Reparationer, personbil, buss och LV 3 459 13 845
45202 Skade reparationer, lack och plast 646 3 531
45204 Däckverkstäder 949 4 843
Totalt 5 054 22 219

Ny mätning är gjord per sista december 2019 med nedanstående resultat:

SNI kod Bransch Antal Anställda
45201 Reparationer, personbil, buss och LV 3 042 14 983
45202 Skadereparationer, lack och plast 508 3 671
45204 Däckverkstäder 950 3 950
Totalt 4 500 22 604

 


210 godkända verkstäder

Godkänd Bilverkstad

GBV rullar på i hyggligt tempo, per 2019-12-31 är 210 verkstäder godkända. Våren 2019 blev Volkswagen Group Sverige Kvalité och Ledningssystem ett godkänt kontrollföretag, vilket ledde till att många VW- Audi- Skoda- och Seatanläggningar blev godkända GBV verkstäder. Detta sker i samband med deras årliga VGS revision. Lösningen på detta är att branschen tillsammans med dem har vävt in samtliga GBV krav i deras egen revision. Den största massan godkända verkstäder står allbilsverkstäderna för. Servicemarknad har dialog med flera GA och importörer som har visat intresse för GBV. Även ÅFF är med i dessa samtal. Antalet kontrollföretag (3PK) har ökat, i skrivande stund finns det 13 godkända 3PK som erbjuder:

  • Årlig kontroll
  • Stickprov
  • Uppstart GBV dokument
  • Kvalitet och ledningssystem

Nämnden i GBV (representanter från MRF, SFVF, allbil, märkeshandel, besiktnings- och utbildningsföretag och en ISO konsult) fick en utmaning i slutet av året. Delar av branschen vill på något sätt förenkla kravdokumentet för alla som ska följa det. Det kan bli en administrativ utmaning där troligen den årliga avgiften (f.n. 1 000 sek/organisationsnummer. 2 000 sek för ickemedlemmar i MRF eller SFVF) i så fall måste höjas. Inget beslut är taget ännu.

Nämnden sammanträder fortfarande varje kvartal sedan början av 2018. På dessa möten behandlas frågor som kommer både från verkstäder och 3PK, frågor som bör behandlas i nämnden. Hemsidan är uppdaterad och designas av företaget Newsroom.

Konsumentverket får information om arbetet och antalet verkstäder med jämna mellanrum. Än så länge är de nöjda med antalet godkända verkstäder, och fortsätter att länka till GBV hemsidan via kov.se.

Kontakt är skapad med ”Kategoriansvarig Fordon” på SKR (Sveriges kommuner och regioner), personerna i frågan arbetar med offentlig upphandling. I dialogen med dem har vi diskuterat om GBV kan var ett bra krav i regelverket. Beslut fattas troligen under 2020.

 

Nytt projekt

Arbetsgivarhandbok

MRF påbörjade en arbetsgivarhandbok under 2019, övriga deltagare i projektet är Företagshälsovården Runstenen och Transportföretagen (f.d. MAF). Tanken är att MRFs medlemmar snabbt ska kunna hitta och få en uppfattning hur generella bestämmelser fungerar mellan anställda och arbetsgivare. Meningen är inte att handboken ska fungera som ett regelverk, utan som en ”lätt” information. Nästintill alla artiklarna kommer vi att hänvisa till lagar och arbetsgivarregler.

 


19 skolor är klara

Motorbranschcollege

I takt med att Transportföretagen hinner godkänna gymnasieskolor som har ansökt om att bli ett Motorbranschcollege, har intresset för fordonsprogrammet ökat. Fler och fler gymnasieskolor ansluter sig till MBC, totalt är 19 gymnasieskolor klara per 2019-12. Ytterligare ett 30 – tal skolor jobbar med certifieringen, totalt har 48 skolor till visat intresse av MBC. MRF och MBC gruppen träffas regelbundet och stämmer av.


Projektet SERMI, ett ”Fort Knox” för säkerhetsrelaterad programvara i bilarnas styrdon har tagit på tok för lång tid. Det har även att göra med den tekniska lösningen för SERMI som biltillverkarna inte tyckte var helt säker, de anser att den är hackningsbar. Detta informerade Cecra om på ett möte i London före jul, det är troligen inte så att biltillverkarna tycker SERMI är jättekul, vem vill ge ifrån sig säkerhetsrelaterad information om bilens alla system? Sedan är det en rättvisefråga för allbil att de ska få tillgång till informationen.


MRFs medlemskap i AECDR

MRF medlemskap i den europeiska branschorganisationen CECRA är pausat från 2020, för att enbart jobba med AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairs). Beslutet är fattat tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Danmark sedan Finland valt att stanna kvar i CECRA. Även andra organisationer i Europa har lämnat CECRA för att delta i lobbyarbetet med AECDR.

Även AECDR fokuserar på tillgången till fordonsdata på ett litet annorlunda sätt.

Länk till undersida