MRF har tillsammans med en referensgrupp från myndigheter och intresseorganisationer under 1 ½ år fungerat som bollplank till utredningen - Självkörande fordon - som leds av Jonas Bjelfvenstam.

Den 12 januari genomfördes det sista referensgruppsmötet inför den planerade överlämningen av utredningen till Näringsdepartementet den 7 mars 2018.

Jonas Bjelfvenstam

 

Planeringen är att regeringen ska ta utredningen vidare för att i nästa steg skicka upp lag- och regelverksförslag på remiss till berörda instanser och intresseorganisationer under hösten 2018. Då det är ett riksdagsval som kan förändra spelplanen finns det risk att en försening på ikraftträdande kan bli aktuellt men om allt löper på förväntas nytt regelverk finnas på plats under 2019.

 

Nyheter

Kilometerskatt för lastbilar

Charlie Magnusson på MRF kommenterar regeringens promemoria ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”.

Läs mer

Om Godkänd bilverkstad – se filmen

Om Godkänd Bilverkstad Kolla filmen där Joachim Due-Boje berättar   Broschyr Godkänd Bilverkstad utgåva 3 … Läs mer

Vi söker bilhandelsansvarig till MRF

Bilbranschen och speciellt bilhandeln står inför dom största förändringarna på decennier vilket innebär att det finns...

Läs mer
Visa alla