MRF har tillsammans med en referensgrupp från myndigheter och intresseorganisationer under 1 ½ år fungerat som bollplank till utredningen - Självkörande fordon - som leds av Jonas Bjelfvenstam.

Den 12 januari genomfördes det sista referensgruppsmötet inför den planerade överlämningen av utredningen till Näringsdepartementet den 7 mars 2018.

Jonas Bjelfvenstam

 

Planeringen är att regeringen ska ta utredningen vidare för att i nästa steg skicka upp lag- och regelverksförslag på remiss till berörda instanser och intresseorganisationer under hösten 2018. Då det är ett riksdagsval som kan förändra spelplanen finns det risk att en försening på ikraftträdande kan bli aktuellt men om allt löper på förväntas nytt regelverk finnas på plats under 2019.

 

Nyheter

MRF PÅ VÄG, igen!

MRFs riksomfattande roadshow, MRF PÅ VÄG, med ny och viktig information från branschen och MRF rullar...

Läs mer

Bromsprovare uppfyller inte EU-standard

Sedan 1 maj 2017 gäller helt nya EU-föreskrifter för bromsprovare för tunga fordon. Såhär, snart 1,5...

Läs mer

Branschen och försäkringsbolagen om framtidens skadeverksamhet

Fredagen den 7 september träffades ett 30-tal representanter från försäkringsbolagen och från branschen företrätt av generalagenter...

Läs mer
Visa alla