MRF har tillsammans med en referensgrupp från myndigheter och intresseorganisationer under 1 ½ år fungerat som bollplank till utredningen - Självkörande fordon - som leds av Jonas Bjelfvenstam.

Den 12 januari genomfördes det sista referensgruppsmötet inför den planerade överlämningen av utredningen till Näringsdepartementet den 7 mars 2018.

Jonas Bjelfvenstam

 

Planeringen är att regeringen ska ta utredningen vidare för att i nästa steg skicka upp lag- och regelverksförslag på remiss till berörda instanser och intresseorganisationer under hösten 2018. Då det är ett riksdagsval som kan förändra spelplanen finns det risk att en försening på ikraftträdande kan bli aktuellt men om allt löper på förväntas nytt regelverk finnas på plats under 2019.

 

Nyheter

Wayke – riktad nyemission

Nu tar Wayke nästa steg! Erbjudande till alla 350 aktieägare att teckna en post i den...

Läs mer

Rekrytera rätt! – ny utbildning

Vikten att rekrytera rätt och rekrytera rätt chefer kommer att bli avgörande för framtiden. Den vanligaste...

Läs mer

Undvik registreringar 30 juni!

Undvik att ställa på fordon lördag den 30 juni. På grund av införandet av bonus malus-systemet...

Läs mer
Visa alla