Juridik
En av de mer påtagliga fördelarna med ett medlemskap i MRF är tillgången till juridisk rådgivning. Förbundsjurist David Norrbohm navigerar dig genom branschens lagar och paragrafer.

Som medlem i MRF får du kostnadsfri rådgivning i juridiska frågor som rör din branschspecifika verksamhet. Det kan vara tvister med kunder (konsumenter och näringsidkare), leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter. Ibland kan det givetvis vara fråga om rådgivning i förebyggande syfte. MRF:s jurist David Norrbohm, kan om tid medges även delta i förhandlingar. MRF:s jurist genomför utbildningar inom bilhandelsjuridik och verkstadsjuridik både för lätta och tunga fordon.

 

 

Samtal varje dag

”Kunden har alltid rätt” sägs det. Men i motorbranschen är gränserna svårdefinierade och därför kan det uppstå tvister mellan MRFs medlemmar och deras kunder. Då är det en styrka att kunna ringa David Norrbohm för vägledning.

– Jag får dagligen samtal eller mail, berättar David. En del ringer i förbyggande syfte, men oftast gäller det en tvist. Människor och företag är beroende av bilen och konsekvenserna blir stora när något blir fel.

– Mitt jobb är delvis att ge råd i sådana situationer, men jag går normalt inte in och företräder medlemmen som ombud. Däremot kanske jag hjälper till att formulera brev, förlikningsavtal eller sådant. Många ärenden är av likartad karaktär och mer än hälften reds ut snabbt. Vi hjälper hellre många lite, än fördjupar oss i några få. Men stöter vi på ärenden som kan vara branschavgörande så agerar vi mer.

För mycket goodwill

Konsumentlagen tar främst sikte på nya varor.

– Vi är en av få branscher som säljer mycket begagnat, konstaterar David. Det ställer till bekymmer. Kunderna har orimligt höga förväntningar på begagnade bilar, som till exempel har gått flera varv runt jorden och har tio år på nacken.
När det gäller nya bilar händer det även att kunder har orimliga krav vad gäller påstådda missljud eller vibrationer, som ofta istället visar sig vara en normal produktegenskap. I dessa lägen gör verkstäderna ofta felet att börja reparera bilen (trots att man inte anser att det föreligger ett fel) för att göra kunden nöjd. I många andra fall ger man även mycket goodwill utan att tydligt förklara för kunden att det är fråga om goodwill och att kunden egentligen inte har rätt till någon ersättning.

– Om exempelvis en iPhone slutar fungera och felet inte omfattas av garantin, så debiteras kunden för felsökning – sen får de en offert på vad reparationen kostar. Så funkar det inte i bilbranschen. Detta leder till många ärenden och ofta får man vara mindre jurist och mer lösningsorienterad. Det handlar kanske inte alltid om att få rätt – utan att komma till ett avslut.

Fullspäckad agenda

Även om rådgivningen tar mest tid hinner David med andra uppgifter. Bland annat håller han kurser i bilhandels- och verkstadsjuridik, plus juridik för tunga fordon.

– Det händer även att jag åker ut till medlemmar och deltar på frukostmöten. Våra distrikt anordnar ibland kurser för sina medlemmar där jag deltar, eller så anordnar vi själva kurser. Det är en tydlig nytta med medlemskapet i MRF. Du får en större kunskapsnivå och kan referera till juridisk expertis.
Som om inte det räckte så samarbetar David med Konsumentverket för att hålla alla branschvillkor uppdaterade. Han hjälper till med avtal, exempelvis mellan generalagenter och återförsäljare. Dessutom samarbetar han med MRFs motsvarighet i EU (CECRA) som verkar för att stävja kartellbildning och skapa bättre konkurrensvillkor. Han hinner också med att sitta som ledamot i Allmänna reklamationsnämnden. David är en av sex personer inom MRF som har erfarenhet av att sitta i ARN.

– Vi brukar skoja om att den siste som lämnar MRF är juristen, skrattar David. Det kanske ligger något i det, men jag tycker att mitt jobb är kul. Jag känner att vi gör nytta för våra medlemmar.

 

Mer om MRF juridik

Detta jobbar vi med
  • Rådgivning till medlemsföretag
  • Gruppundantagsfrågor
  • Remisser
  • Lagstiftningsfrågor
  • Leverans- och reparationsvillkor
  • Juridikböcker
  • Juridikutbildning verkstad
  • Juridikutbildning personbilshandel
  • Juridikutbildning lastbilshandel

Kunskapsbanken - Frågor och svarARN (Allmänna reklamationsnämnden)Dokument*
* Kräver inloggning

Nytt inom juridik

Ny VDN på gång – MRF och KOV i samarbete

Det finns ett behov av att modernisera delar i den nuvarande Varudeklarationen för begagnade bilar, populärt...

Läs mer

Gör klart för GDPR – gå MRFs kurs

Om tre månader träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det nya regelverket kommer att ha...

Läs mer

Skillnad på handlare och handlare

Ifjol fick landets konsumentvägledare och Konsumentverkets ”Hallå konsument” in totalt 119 000 kundklagomål, varav 10 971...

Läs mer

Nytt besked – beskattning av styrelsearvoden

Nytt ställningstagande från Skatteverket (november 2017), läs nedan:

Läs mer
Visa alla