Ladda ned ditt exemplar av "Riktlinjer för skadeverkstad".
Riktlinjer_skadeverkstad_20150301
”Riktlinjer för skadeverkstad” (utgåva 3)
Kvaliteten måste bli bättre bland våra skadeverkstäder. Om man jobbar efter “Riktlinjer för skadeverkstad” så eliminerar man flera felkällor och har möjlighet att hitta saker som behöver förändras i de egna processerna, för att att på så sätt höja kvaliteten. Vi har kört flera piloter med verkstäder och alla är mycket positiva. Vi har testat både på den lilla verkstaden och den riktigt stora verkstaden.

Vi jobbar aktivt med detta tillsammans med BIL Sweden. Vår målsättning att detta inte ska öka kostnaderna för skadeverkstaden utan höja kvaliteten på skadereparationerna. Riktlinjer ska ligga som grund för de olika branschspecifika certifiering-, kvalitets- och auktorisationssystem som finns på marknaden. Det ska bara kontrolleras en gång.

Plåt och lack

Motorbranschgala 8 november

8 november arrangeras den första Motorgalan på Berns i Stockholm. Det är en branschgala där framstående...

Läs mer

Full fart framåt för MRF VIM

MRFs molnbaserade, flexibla och branschanpassade affärssystem ViM, verkstaden i molnet, har lättat. Ny leverantör och utvecklare...

Läs mer

Arbetsmiljöbrister hos bilserviceföretag

Myndigheterna; Skatteverket, Jämställdhetsverket, Arbetsmiljöverket och polisen, har genomfört en samordnad razzia mot bilserviceföretag som verkstäder, rekondare...

Läs mer
Visa alla