Att beräkna timdebitering blir allt enklare. Med MRFs nya kalkylprogram tar ni kontrollen över ersättningsnivån innan ni skriver på avtal med försäkringsbolagen eller för garantiersättning.

Ni lägger in uppgifter, programmet fördelar kostnader och visar resultat för respektive avdelning. Gör du en förändring av ersättningen visar programmet direkt ditt nya resultat i procent, kronor och grafer. Programmet delar upp kostnader och avskrivningar helt enligt er fördelningsmall. Resultatet visas med siffror och grafer samt timdebitering och kostnader för respektive avdelning.

MRF Kalkylprogram hanterar även en generell löneförändring, ni behöver inte ändra för varje anställd. Programmet hanterar förändring av ersättningsnivå från försäkringsbolagen eller garantiersättning.

All information och rättigheter att se kalkylen lagras centralt och självklart är det bara ni som har tillgång till er information. Systemet är webbaserat, ingen installation eller uppdatering krävs. Jobba i datorn, surfplattan eller i mobilen, ni väljer själva. Systemet fungerar i alla miljöer. Ingen utbildning behövs för att få kontroll på er timdebitering. Hjälptexter och instruktioner finns direkt i systemet.

Beställ MRF Kalkylprogram i MRFs webshop

Bilplast

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer

Snart dags för plast, lack & skadekonferens

250 representanter från företag varav 210 ska vara med på jubiléumsmiddagen. MRFs årliga Plast-, Lack- och...

Läs mer

Kvalitet kräver systematiskt arbetssätt

En intressant talare på MRFs Plast-, lack- och skadekonferens är Christer Andersson, konsult på Real Consulting...

Läs mer
Visa alla