Att beräkna timdebitering blir allt enklare. Med MRFs nya kalkylprogram tar ni kontrollen över ersättningsnivån innan ni skriver på avtal med försäkringsbolagen eller för garantiersättning.

Ni lägger in uppgifter, programmet fördelar kostnader och visar resultat för respektive avdelning. Gör du en förändring av ersättningen visar programmet direkt ditt nya resultat i procent, kronor och grafer. Programmet delar upp kostnader och avskrivningar helt enligt er fördelningsmall. Resultatet visas med siffror och grafer samt timdebitering och kostnader för respektive avdelning.

MRF Kalkylprogram hanterar även en generell löneförändring, ni behöver inte ändra för varje anställd. Programmet hanterar förändring av ersättningsnivå från försäkringsbolagen eller garantiersättning.

All information och rättigheter att se kalkylen lagras centralt och självklart är det bara ni som har tillgång till er information. Systemet är webbaserat, ingen installation eller uppdatering krävs. Jobba i datorn, surfplattan eller i mobilen, ni väljer själva. Systemet fungerar i alla miljöer. Ingen utbildning behövs för att få kontroll på er timdebitering. Hjälptexter och instruktioner finns direkt i systemet.

Beställ MRF Kalkylprogram i MRFs webshop

Bilplast

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Härdplastutbildning på MRF

Den 4 och den 5 december hade MRF två glada grupper med totalt 39 lärare från...

Läs mer

Finnvedens Lastvagnar testar plastreparationer

MRFs projekt med att öka andelen reparerad plast på tunga fordon tar ett rejält steg framåt. Detta...

Läs mer
Visa alla