Arbetsmiljöbrister vid härdplastarbete

De kontroller av bilplatsreparatörer som KBVs inspektörer hittills utfört i år visar på stora brister inom den personliga arbetsmiljön. Något som är allvarligt enligt MRFs Jan Olvenmo.

– Arbetet med härdplaster är omgärdat av ett omfattande regelverk. Vad KBVs kontroller hittills indikerat är att reparatörer saknar härdplastutbildning, tjänstbarhetsintyg/läkarintyg samt föreskriven personlig skyddsutrustning, berättar Jan Olvenmo och tillägger att dessa brister är brott mot arbetsmiljölagstiftningen. Brister som kan innebära mycket kännbara sanktionsavgifter om de upptäckts av Arbetsmiljöverket.

Därför rekommenderar Jan att man deltar i MRFs kommande kurser i arbete med härdplaster som börjar nu i maj, håll utkik och boka kursen här.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla