MRF kritiska till skattehöjning

Regeringens bonus-malus-utredning är ogenomtänkt, enligt MRF. Vad innebär Bonus-malus-utredningen som idag överlämnades till regeringen av utredaren Petter Classon. MRF är kritiska till att nyare och därmed renare bilar ska straffbeskattas framför äldre och smutsigare, sett till avgasutsläpp. MRF har redan agerat genom departementskontakter samt en ställningstagande pressinformation.

Bonus-malus-tredningen föreslår att man ska lägga en förhöjd fordonsskatt, så kallad malus, under tre år på nya, lätta bilar som släpper ut mer än 95g CO2/km. Det innebär att fordonsskatten kommer att ökas med i snitt 2,8 gånger under bilens första tre år för att sedan gå tillbaks till det ”normala”. Detta innebär för en genomsnittlig bensindriven personbil en ökning från 800 kronor/år till 3 050 kr/år och för en dieselbil från 2 350 till 6 850 kr/år. För lätta lastbilar, max 3,5 ton, ökar den genomsnittliga fordonsskatten, under den förhöjda malus-perioden, från 4 400 kr/år till 13 250 kr/år.

En så kallad bonus på nollutsläppsbilar (elbilar) på 60 000 kr ska delas ut, bilar under 35 g/km ska få 45 000 kr och bilar mellan 35 – under 50 g/km ska få 35 000 kr i bonus. En begränsning är dock att bonusen aldrig kan överstiga 25 procent av nybilspriset, enligt utredarens förslag. Det är positivt att miljöbilspremien höjs.

Den tidigare skattebefrielsen för bilar under 95 g/km i förhållande till vikt under 5 år, tas bort.

Totalt tar man inledningsvis ut ca 4 gånger mer i skatt (malus) i detta system än vad man betalar ut i bonus och på sikt är det 100 procent överfinansierat. Enligt MRF tappar hela systemet trovärdighet om man överfinansierar det genom kraftigt ökade skatter, straffskattar bilismen ånyo. MRF föredrar en mer genomtänkt och stegvis utfasning av gammal teknik som bensin och diesel, via laddhybrider mot rena elbilar för att uppnå målet om fossiloberoende.

Nu återstår att se hur regering och riksdag kommer att hantera frågan, men vi vill i detta sammanhang påminna om att vid årsskiftet 2014/15 så höjdes fordonsskatten för hela bilparken med nästan totalt 3 miljarder kronor (malus).

Dessutom höjdes drivmedelsskatterna så sent som vid det senaste årsskiftet och kommer i framtiden att höjas automatiskt varje år med, KPI, konsumentprisindex  + 2 procent.

Enligt MRF vore det bättre att lägga alla pengar på ett ordentligt bonussystem som stimulerar övergången till en fossilfri fordonsflotta 2050. Menar vi allvar med detta så måste alla alternativ stimuleras och i dagsläget är så kallade laddhybrider, även om några överstiger 50 g/km, ett bra alternativ.

Dela via mail

Bilhandel

Uppror hos bilhandlarna – slavkontrakt och hot från generalagenten

Bilhandlarna som säljer Opel, Peugeot och Citroën larmar om hård press från generalagenten KW Bruun. Det...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 18/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 17/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla