Följsamheten av Allmänna reklamationsnämndens beslut ökar. Enligt färsk statistik från ARN är den generella följsamheten till de icke tvingande besluten i nämnden 81 procent. Specifikt för ”motor”, både reparation och handel, är den 74 procent i år, vilket är en procent bättre än i fjol. Enligt ARN förekommer flest anmälningar inom bostad, resor och elektronik.

Varje år genomförs cirka 10 miljoner bilverkstadsbesök i landet. Trots det stora antalet transaktioner hamnade endast 236 verkstadsärenden i ARN under 2015. 190 av dessa ärenden avslogs, ARN valde att gå på verkstadens yrkanden medan 46 konsumenter gavs rätt eller delvis rätt.

David_N

David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

– Ser vi till de 46 fällande utslagen i ARN, avser endast fem MRF-anslutna företag.
Totalt talar vi om att 0,000024% av alla verkstadsbesök slutar med en fällande dom i ARN, berättar
MRFs förbundsjurist David Norrbohm, som är en av sex personer inom MRF som har erfarenhet av att sitta i ARN.

MRF-medlemmar förbinder sig att följa ARN-beslut.

 

Nyheter

Wayke – riktad nyemission

Nu tar Wayke nästa steg! Erbjudande till alla 350 aktieägare att teckna en post i den...

Läs mer

Rekrytera rätt! – ny utbildning

Vikten att rekrytera rätt och rekrytera rätt chefer kommer att bli avgörande för framtiden. Den vanligaste...

Läs mer

Undvik registreringar 30 juni!

Undvik att ställa på fordon lördag den 30 juni. På grund av införandet av bonus malus-systemet...

Läs mer
Visa alla