Följsamheten av Allmänna reklamationsnämndens beslut ökar. Enligt färsk statistik från ARN är den generella följsamheten till de icke tvingande besluten i nämnden 81 procent. Specifikt för ”motor”, både reparation och handel, är den 74 procent i år, vilket är en procent bättre än i fjol. Enligt ARN förekommer flest anmälningar inom bostad, resor och elektronik.

Varje år genomförs cirka 10 miljoner bilverkstadsbesök i landet. Trots det stora antalet transaktioner hamnade endast 236 verkstadsärenden i ARN under 2015. 190 av dessa ärenden avslogs, ARN valde att gå på verkstadens yrkanden medan 46 konsumenter gavs rätt eller delvis rätt.

David_N

David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

– Ser vi till de 46 fällande utslagen i ARN, avser endast fem MRF-anslutna företag.
Totalt talar vi om att 0,000024% av alla verkstadsbesök slutar med en fällande dom i ARN, berättar
MRFs förbundsjurist David Norrbohm, som är en av sex personer inom MRF som har erfarenhet av att sitta i ARN.

MRF-medlemmar förbinder sig att följa ARN-beslut.

 

Nyheter

Kolla in Motorbranschens nya webb

Mer läsning på vår nya webb! Välkomna till motorbranschen.mrf.se

Läs mer

MRFs kurs i nya dataskydds-förordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. MRF håller för närvarade på...

Läs mer

MRF Toolbox – Praktiska råd till din bilverkstad

Nu är den här, MRF Toolbox! Här hittar du de vanligaste frågorna från våra medlemmar som...

Läs mer
Visa alla