Följsamheten av Allmänna reklamationsnämndens beslut ökar. Enligt färsk statistik från ARN är den generella följsamheten till de icke tvingande besluten i nämnden 81 procent. Specifikt för ”motor”, både reparation och handel, är den 74 procent i år, vilket är en procent bättre än i fjol. Enligt ARN förekommer flest anmälningar inom bostad, resor och elektronik.

Varje år genomförs cirka 10 miljoner bilverkstadsbesök i landet. Trots det stora antalet transaktioner hamnade endast 236 verkstadsärenden i ARN under 2015. 190 av dessa ärenden avslogs, ARN valde att gå på verkstadens yrkanden medan 46 konsumenter gavs rätt eller delvis rätt.

David_N

David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

– Ser vi till de 46 fällande utslagen i ARN, avser endast fem MRF-anslutna företag.
Totalt talar vi om att 0,000024% av alla verkstadsbesök slutar med en fällande dom i ARN, berättar
MRFs förbundsjurist David Norrbohm, som är en av sex personer inom MRF som har erfarenhet av att sitta i ARN.

MRF-medlemmar förbinder sig att följa ARN-beslut.

 

Nyheter

MRF PÅ VÄG, igen!

MRFs riksomfattande roadshow, MRF PÅ VÄG, med ny och viktig information från branschen och MRF rullar...

Läs mer

Bromsprovare uppfyller inte EU-standard

Sedan 1 maj 2017 gäller helt nya EU-föreskrifter för bromsprovare för tunga fordon. Såhär, snart 1,5...

Läs mer

Branschen och försäkringsbolagen om framtidens skadeverksamhet

Fredagen den 7 september träffades ett 30-tal representanter från försäkringsbolagen och från branschen företrätt av generalagenter...

Läs mer
Visa alla