Följsamheten av Allmänna reklamationsnämndens beslut ökar. Enligt färsk statistik från ARN är den generella följsamheten till de icke tvingande besluten i nämnden 81 procent. Specifikt för ”motor”, både reparation och handel, är den 74 procent i år, vilket är en procent bättre än i fjol. Enligt ARN förekommer flest anmälningar inom bostad, resor och elektronik.

Varje år genomförs cirka 10 miljoner bilverkstadsbesök i landet. Trots det stora antalet transaktioner hamnade endast 236 verkstadsärenden i ARN under 2015. 190 av dessa ärenden avslogs, ARN valde att gå på verkstadens yrkanden medan 46 konsumenter gavs rätt eller delvis rätt.

David_N

David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

– Ser vi till de 46 fällande utslagen i ARN, avser endast fem MRF-anslutna företag.
Totalt talar vi om att 0,000024% av alla verkstadsbesök slutar med en fällande dom i ARN, berättar
MRFs förbundsjurist David Norrbohm, som är en av sex personer inom MRF som har erfarenhet av att sitta i ARN.

MRF-medlemmar förbinder sig att följa ARN-beslut.

 

Nyheter

SVÅs VD tycker till om Wayke

SVÅs vd Pontus Lövrup tycker till om Wayke och MRF.

Läs mer

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Fler uppfyller GBV och fler kontrollföretag godkända

Ytterligare en verkstad har klarat godkänd årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad samtidigt som ytterligare ett kontrollföretag...

Läs mer
Visa alla