Nej till MYSBY6!

MRF och SFVF har gemensamt sagt nej till studien MYSBY6 hösten 2016!

– Orsakerna till att vi har sagt nej är flera, men huvudorsaken är att vi anser att studien inte följt de förutsättningar som referensgruppen kommit fram till. Därefter har MRF och SFVF suttit i flera möten kring detta med BILSweden, CAB, Svenskförsäkring och SVEFF, berättar MRFs plast-, lack- och skadeansvarige, Jan Olvenmo.

Jan berättar att det återstod fyra punkter där MRF och SFVF måste komma överens om med Svensk försäkring om:

  • Läsa reparationsanvisningar ska ingå i reparationstider
  • Fordon där reparationsanvisningar saknats ska ligga med i studiematerialet
  • Kvalitetsarbete (egenkontroller, checklistor) i samband med reparationerna ska ingå i tider
  • Vissa delar av städningen som idag ligger i tidverket vill man nu ta bort och flytta till timdebitering.

Efter det senaste mötet mellan MRF/SFVF och Svensk försäkring så klarades två av dessa punkter av:

  • Läsa reparationsanvisningar ska ingå i reparationstider
  • Fordon som saknar reparationsanvisningar ska omfattas av ovanstående punkt

Nu återstår två punkter att förhandla om, därför kommer CAB att närvara på nästa möte och redovisa studieresultatet runt dessa två punkter.

– Vi är hoppfulla inför att de kommer att gå oss till mötes. Det handlar trots allt om verkligheten och att verkstäderna ska få rätt förutsättningar för sitt arbete, säger Jan Olvenmo.

 

Jan Olvenmo, ansvarig plast-, plåt och lack
Skicka ett mejl till Jan

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla