Den systematiska överbeskattningen av den svenska biltrafiken kan ha konsekvenser för hela bilbranschen. Tag därför del av och dela även till alla FB-vänner (och be dem dela i sin tur) de faktabaserade facebookinlägg som läggs ut av forumet, ”Rättvisa bilskatter”, uppmanar MRFs opinionsansvarige, Charlie Magnusson. Detta för att få våra politiker att inse orättvisan jämfört med andra trafikslag och framför allt om hur boende på landsbygden drabbas.

En som delar forumet ”Rättvisa bilskatters” budskap är Roland Appelskog, ordförande Peugeotrådet och grundare av Appelskogs Bil AB i Linköping. Han ser det nästan som en plikt.

– Jag delar inläggen för att på alla sätt få ut budskapet till så många som möjligt. Jag ser mycket positivt på detta opinionsarbete som MRF gör för att ge branschen rätt förutsättningar, vi måste alla hjälpas åt i denna strävan, säger Roland.

På frågan om det finns något aktuellt område som han vill framhålla speciellt?

– Ja, det finns ett. Den något snedvridna dieseldebatten. Den tar inte hänsyn till de förbättringar som gjorts och fortfarande görs för att minimera de farliga utsläppen. Exemplet jag såg på nätet om vad ett kryssningsfartyg släpper ut i förhållande till vad personbilsdieseln släpper ut är helt sjukt! Eller varför inte ta flygets utsläpp i förhållande till bilen, svarar han.

Roland Appelskog, ordförande i Peugeotrådet

Som senior är Roland Appelskog mycket aktiv i sociala medier och följer med i ett antal grupper, inte minst inom motorsport (han tilldelades Svenska Bilsportförbundets hedersutmärkelse Guldratten i vintras).

– Det blir naturligtvis mycket motorsport, med mitt engagemang i Rally-SM och mitt egna tävlande i historiska rallyklassen. Men jag försöker även att följa en del andra diskussioner, berättar han.

Opinion

Nytt EU-pris för mobilitet

Den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, blir officiell partner till den första utmärkelsen av...

Läs mer

Satsa på fler vägar för 74 tons lastbilar

MRF ställer sig bakom Sveriges Åkeriföretags förslag om att ett större vägnät måste öppnas upp under...

Läs mer

Snart inleds valåret 2018

MRF tar position för bilen och den fria och tillväxtdrivande mobiliteten inför valet 2018.

Läs mer
Visa alla