MRF har tyckt till om miljözoner i städerna, i en artikel som synts i pressen skriver Tommy Letzén bl a att Miljözoner bara flyttar problemen och att tillgång till staden får inte bli en plånboksfråga.

På näringsdepartementets bord ligger just nu en utredning som vill tillåta kommuner att införa miljözoner för personbilar från 2020. Syftet med förslaget är att få ner utsläppen av bl a kväveoxider för att miljökvalitetsmålen inte ska överskridas. Kväveoxider bildas vid all förbränning och ju högre förbränningstemperatur desto mer kväveoxidutsläpp.

Förslaget innebär att alla dieselbilar som inte uppfyller Euro 6 ska förbjudas att köra i miljözonerna. Euro 6 är avgaskrav som blev obligatoriskt på alla nya bilar från 1/9 2015. Givetvis vill vi alla ha en bra miljö och god luftkvalitet men vi har ett antal synpunkter på detta förslag:

Konsekvenserna av att införa detta förslag blir att den som t ex köpte en dieselbil 2014 eller våren 2015 med Euro 5 som släppte ut under 95 g CO2/km och därmed klassades som miljöbil och fick fordonsskattebefrielse i 5 år, skulle bli förbjuden att köra sin bil i miljözonen. Vi måste säkerställa att konsumenten inte straffas i efterhand när man nyss tyckte man gjorde ett aktivt miljöval genom att köpa en dieselbil och därmed lägre CO2-utsläpp.

Vi måste få besked av riksdag och regering som är mer långsiktiga och där även CO2-frågan beaktas, här har ju dieselbilarna en fördel. Hur ska en bilägare veta vilken typ av bil man ska köpa när det inte finns någon långsiktighet i besluten? Enligt transportstyrelsens utredning skulle det kosta bilägarna 9,3 miljarder kronor bara i Stockholm, att byta ut de fordon som berörs. Samtidigt beräknar man den samhällsekonomiska ”vinsten” till 300 miljoner kronor.
Enligt utredningen så är det kommunerna som ska få bestämma om att och var man ska ha miljözoner. Här finns det en uppenbar risk att kommunerna använder miljözoner som ett sätt att minska biltrafiken allmänt och därmed försvåra för medborgarnas önskade mobilitet. Om människor i stället för att köpa ny bil väljer att köra utanför miljözonerna – då har man bara flyttat frågeställningen till andra gator och vägar. Vi menar att man, om miljözoner ska införas, för det första måste antingen tillåta Euro 5 dieslar (2011 – 2015) eller skjuta på införandet till minst 2025. Vi menar att kommuner som vill införa miljözoner måste visa på att man dels överskrider gränsvärdena avsevärt och dels att man kartlägger var utsläppen kommer ifrån (bilar, bussar, arbetsmaskiner, sjöfart e t c). Här måste till en nationell linje så att det inte sker med godtycke.
Kort sagt verkar det inte vara någon bra idé att införa miljözoner 2020. Det är bättre att påskynda satsningar på infrastruktur, teknik-utveckling, utveckling av alternativa bränslen och elektrifiering än att begränsa människors önskade behov av mobilitet. Tillgång till staden får inte bli en plånboksfråga.

Exempel på pressklipp
Barometern 170829 Borlänge Tidning 28 aug Gotlands Allehanda 26 aug

 

Tommy Letzén
VD Motorbranschens Riksförbund, MRF

Opinion

Dieselbilen behövs

Det har under senare tid förekommit en debatt om huruvida dieselbilar är bra eller dåligt. I...

Läs mer

OBD-kontakt kvar som lagkrav

Timmar innan EU-politikerna gick på julledighet noterade motorbranschens lobbyister en viktig delseger – OBD-kontakten blir kvar...

Läs mer

Nytt EU-pris för mobilitet

Den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, blir officiell partner till den första utmärkelsen av...

Läs mer
Visa alla