En turbulent framtid både för fordonstillverkare och motorbransch. Det visar årets upplaga av revisions- och rådgivningsföretaget KPMGs rapport Global Automotive Executive Survey, GAES. Det är 1000 ledande befattningshavare inom fordons- och teknikindustrin samt cirka 2500 konsumenter som siat om framtiden i den globala studien.

Några särskilt intressanta iakttagelser i studien, enligt KPMG:

  • Antalet fordon tillverkade i Västeuropa kommer att minska markant.
  • Den samlade fordonsindustrin kommer att tappa andelar mot andra teknikindustrier.
  • Behovet av strategiska samarbeten mellan fordonstillverkare och andra aktörer inom teknik kommer att öka.
  • Över häften av de ledande befattningshavarna inom fordons- och teknikindustrin är säkra på att antalet bilhandlare kommer att ha minskat med 30–50 procent år 2025.
  • Mer än 80 procent av befattningshavarna är övertygade om att bil- och förardata blir de viktigaste komponenterna i bilindustrins affärsmodell i framtiden.
  • Hela 85 procent av de ledande befattningshavarna och tre av fyra konsumenter anser att data- och cybersäkerhet är en förutsättning för att konsumenterna ska vilja köpa en bil i framtiden.
  • Hälften av de ledande befattningshavarna inom fordons- och teknikindustrin räknar med att diesel kommer att finnas kvar inom den närmaste framtiden. Men två av tre konsumenter, och i Västeuropa till och med 70 procent, har en annan syn på detta.
  • Antalet bildelningstjänster växer ibland annat i Tyskland, men utgör fortfarande bara en försumbar andel av ekonomin. Dock uppger 55 procent av bilförarna att de kan tänka sig avstå att äga en egen bil om det fanns fler bildelningstjänster som också var enklare att använda.

Iakttagelserna i KPMGs rapport skiljer sig inte nämnvärt från tidigare rapporter om utvecklingen inom hela automotivesektorn som kommit under senare år. Utan de snarare bekräftar dem ännu en gång – teknikskiften, nya affärsmodeller, nya ägar- och brukarformer, digitalisering, krav på synergier och strategiska samarbeten, mobilitet och långsiktigt hållbara transportsystem samt en mättad europeisk bilmarknad.

Läs rapporten

Nyheter

SVÅs VD tycker till om Wayke

SVÅs vd Pontus Lövrup tycker till om Wayke och MRF.

Läs mer

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Fler uppfyller GBV och fler kontrollföretag godkända

Ytterligare en verkstad har klarat godkänd årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad samtidigt som ytterligare ett kontrollföretag...

Läs mer
Visa alla