En turbulent framtid både för fordonstillverkare och motorbransch. Det visar årets upplaga av revisions- och rådgivningsföretaget KPMGs rapport Global Automotive Executive Survey, GAES. Det är 1000 ledande befattningshavare inom fordons- och teknikindustrin samt cirka 2500 konsumenter som siat om framtiden i den globala studien.

Några särskilt intressanta iakttagelser i studien, enligt KPMG:

  • Antalet fordon tillverkade i Västeuropa kommer att minska markant.
  • Den samlade fordonsindustrin kommer att tappa andelar mot andra teknikindustrier.
  • Behovet av strategiska samarbeten mellan fordonstillverkare och andra aktörer inom teknik kommer att öka.
  • Över häften av de ledande befattningshavarna inom fordons- och teknikindustrin är säkra på att antalet bilhandlare kommer att ha minskat med 30–50 procent år 2025.
  • Mer än 80 procent av befattningshavarna är övertygade om att bil- och förardata blir de viktigaste komponenterna i bilindustrins affärsmodell i framtiden.
  • Hela 85 procent av de ledande befattningshavarna och tre av fyra konsumenter anser att data- och cybersäkerhet är en förutsättning för att konsumenterna ska vilja köpa en bil i framtiden.
  • Hälften av de ledande befattningshavarna inom fordons- och teknikindustrin räknar med att diesel kommer att finnas kvar inom den närmaste framtiden. Men två av tre konsumenter, och i Västeuropa till och med 70 procent, har en annan syn på detta.
  • Antalet bildelningstjänster växer ibland annat i Tyskland, men utgör fortfarande bara en försumbar andel av ekonomin. Dock uppger 55 procent av bilförarna att de kan tänka sig avstå att äga en egen bil om det fanns fler bildelningstjänster som också var enklare att använda.

Iakttagelserna i KPMGs rapport skiljer sig inte nämnvärt från tidigare rapporter om utvecklingen inom hela automotivesektorn som kommit under senare år. Utan de snarare bekräftar dem ännu en gång – teknikskiften, nya affärsmodeller, nya ägar- och brukarformer, digitalisering, krav på synergier och strategiska samarbeten, mobilitet och långsiktigt hållbara transportsystem samt en mättad europeisk bilmarknad.

Läs rapporten

Nyheter

Wayke – riktad nyemission

Nu tar Wayke nästa steg! Erbjudande till alla 350 aktieägare att teckna en post i den...

Läs mer

Rekrytera rätt! – ny utbildning

Vikten att rekrytera rätt och rekrytera rätt chefer kommer att bli avgörande för framtiden. Den vanligaste...

Läs mer

Undvik registreringar 30 juni!

Undvik att ställa på fordon lördag den 30 juni. På grund av införandet av bonus malus-systemet...

Läs mer
Visa alla