Rekryterings- och kompetenskampanjen Bilproffs stärker sig organisation. Något som välkomnas av MRF som samarbetspartner. Nyligen har Marcus Ölin, 34 år och tidigare fordonslärare på Tullängsgymnasiet i Örebro, rekryterats som branschutvecklare till Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, som står bakom Bilproffs.

Syftet med rekryteringen är att påskynda, öka takten i arbetet med kvalitetscertifieringen av gymnasieskolor med fordonsprogrammet, så kallade Motorbranschcollege, MBC.
– Jag ska få skolor att gå in i certifieringsprocessen. Ett specifikt problem är att få tag i politiker i storstäderna, Stockholm, medan på landsorten är det ett stort lokalt politiskt engagemang i skolfrågorna, berättar Marcus Ölin och tillägger att det finns fungerande samarbeten både i Malmö och Göteborg.

Fr v Marcus Ölin, ny branschutvecklare MYN och Jonas Hehrne Motorbranschcollege

Även om det här och var kan vara trögt med att få med de budgetbestlutande utbildningspolitikerna på vagnen, så har inte mindre än 21 skolor har påbörjat arbetet att försöka certifiera sig som Motorbranschcollege.
Dessa är:
Alléskolan, Hallsberg, Bäckadaslgymasiet, Jönköping, Lindeskolan, Lindesberg
Lugnetgymnasiet, Falun, Njudungsgymnasiet, Vetlanda, Nobelgymnasiet, Karlstad
Peder Skrivare skola, Varberg, Torsbergsgymnasiet, Bollnäs, Väggaskolan, Karlshamn, Agnesfrids gymnasium, Malmö, Björknäsgymnasiet, Boden
Holavedsgymnasiet, Tranås, Jacobsskolan, Hässleholm, Upplands-Brogymnasiet, Kungsängen, Wendesgymnasiet, Kristianstad, Sundsvalls Gymnasium Västermalm
Yrkesplugget, Bromma, Ystad Gymnasium, Nyköpings Gymnasium, Lars Kaggskolan, Kalmar, Kattegattsgymnasiet, Halmstad.

Tre skolor är certifierade:
Tullängsgymnasiet i Örebro, Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund och Edströmska i Västerås. STFG, Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium är alltjämt i slutfasen av certifieringsprocess. Förseningen beror på rektorsbyte.

Det finns huvudkriterier som omgärdar satsningen på Motorbranschcollege:

  • Stärker kompetensförsörjningen
  • Samverkar med branschen
  • Arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever
  • Kompetensutvecklar yrkeslärarna
  • Har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad – kolla filmen med MRFs vd

Lyssna på MRFs vd Tommy Letzén som berättar om fördelarna med Godkänd Bilverkstad.

Läs mer

Dags för Automechanika 2018

Uppkopplade fordon, verkstadsrobotar, artificiell intelligens är några av de verkstadstrender som kommer att behandlas på världens...

Läs mer

Motorbranschgala 8 november

8 november arrangeras den första Motorgalan på Berns i Stockholm. Det är en branschgala där framstående...

Läs mer
Visa alla