Rekryterings- och kompetenskampanjen Bilproffs stärker sig organisation. Något som välkomnas av MRF som samarbetspartner. Nyligen har Marcus Ölin, 34 år och tidigare fordonslärare på Tullängsgymnasiet i Örebro, rekryterats som branschutvecklare till Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, som står bakom Bilproffs.

Syftet med rekryteringen är att påskynda, öka takten i arbetet med kvalitetscertifieringen av gymnasieskolor med fordonsprogrammet, så kallade Motorbranschcollege, MBC.
– Jag ska få skolor att gå in i certifieringsprocessen. Ett specifikt problem är att få tag i politiker i storstäderna, Stockholm, medan på landsorten är det ett stort lokalt politiskt engagemang i skolfrågorna, berättar Marcus Ölin och tillägger att det finns fungerande samarbeten både i Malmö och Göteborg.

Fr v Marcus Ölin, ny branschutvecklare MYN och Jonas Hehrne Motorbranschcollege

Även om det här och var kan vara trögt med att få med de budgetbestlutande utbildningspolitikerna på vagnen, så har inte mindre än 21 skolor har påbörjat arbetet att försöka certifiera sig som Motorbranschcollege.
Dessa är:
Alléskolan, Hallsberg, Bäckadaslgymasiet, Jönköping, Lindeskolan, Lindesberg
Lugnetgymnasiet, Falun, Njudungsgymnasiet, Vetlanda, Nobelgymnasiet, Karlstad
Peder Skrivare skola, Varberg, Torsbergsgymnasiet, Bollnäs, Väggaskolan, Karlshamn, Agnesfrids gymnasium, Malmö, Björknäsgymnasiet, Boden
Holavedsgymnasiet, Tranås, Jacobsskolan, Hässleholm, Upplands-Brogymnasiet, Kungsängen, Wendesgymnasiet, Kristianstad, Sundsvalls Gymnasium Västermalm
Yrkesplugget, Bromma, Ystad Gymnasium, Nyköpings Gymnasium, Lars Kaggskolan, Kalmar, Kattegattsgymnasiet, Halmstad.

Tre skolor är certifierade:
Tullängsgymnasiet i Örebro, Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund och Edströmska i Västerås. STFG, Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium är alltjämt i slutfasen av certifieringsprocess. Förseningen beror på rektorsbyte.

Det finns huvudkriterier som omgärdar satsningen på Motorbranschcollege:

  • Stärker kompetensförsörjningen
  • Samverkar med branschen
  • Arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever
  • Kompetensutvecklar yrkeslärarna
  • Har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Bilverkstad

Motorbranschcollege tryggar personalbehov

Hittills är sju skolor med fordonsprogrammet certifierade som Motorbranschcollege, MBC. Men fler är på gång.

Läs mer

Tech Academy – nu med frågebatteri

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som...

Läs mer

MRF-företag pionjär i Euro Repar-kedjan

Nu etablerar fordonstillverkaren PSA sitt allbilverkstadskoncept, Euro Repar, på den svenska marknaden. Två verkstäder är redan...

Läs mer
Visa alla