Bilplast inom tunga fordon tar form

Strax startar pilotprojektet inom plastreparationer av tunga fordon. Det berättar Jan Olvenmo, ansvarig för området hos MRF. Just nu har man tillfrågat den första verkstaden om den vill delta i projektet. Projektet kommer att succesivt utökas med flera skadeverkstäder på den tunga fordonssidan, enligt Jan.

Anders Kling som är den som driver projektets praktiska delar från MRFs sida.

– Vi har identifierat de olika plastsorterna och även gjort testreparationer på plastdetaljerna från de tunga fordonen. Testresultaten är lovande, säger Anders och fortsätter:

– Nu är vi startklara för utrullning av projektet, i en inledningsfas kommer de deltagande företagen att behöva utbildning inom plastreparationer. Allt för att genom ökad kunskap öka intresset för att reparera plastdetaljer på tunga fordon.

Enligt Jan Olvenmo och Anders Kling finns följande att beakta:

Bilplastreparationer på tunga fordon inte lika självklart som för personbilar, här finns nya utmaningar som till exempel …

  • Ledtider – för ett fordon i yrkestrafik är up-time nummer ett, här behöver projektet hitta ett bra och enkelt sätt att hantera logistiken
  • Utbytessystem är något som projektet kommer att fokusera på

– Positivt är att plastdetaljer på tunga fordon är tillverkade av plastmaterial som inte har riktigt samma sammansättning som på en personbil. Dessa plastmaterial är mer lättreparerade än plastmaterialen som finns inom personbilssidan.

– När det gäller utbildning, så innebär det att både teknik och reparationsmetoder är gemensamma med personbil.

Jan Olvenmo och Anders Kling

Anders berättar att man har tittat på vilka utmaningar som det finns för att starta med plastreparationer inom tunga fordon.

– Vi hör från försäkringsbolagshåll att det lagas väldigt lite plastdetaljer inom tungt. Utöver det tidigare nämnda, måste vi även arbeta med inställningen hos personal som jobbar med skadereparationer, såväl internt på verkstäder som bland försäkringsbolagens tekniker, berättar han. En annan springande punkt, enligt Anders Kling, är att skadeverkstaden idag inte har någon egen plastreparatör, utan anlitar en extern reparatör.

– Här kommer motivationsfrågan in för den inblandade interna personalen. Detta är viktiga delar inom projektet, enligt Anders Kling.

Nu är projektet nära uppstart. Sedan tidigare har det etablerats en dialog med fordonstillverkare/generalagenterna och återförsäljarföreningarna.

– Huvuddragen på spelplanen är i grunden klar, nu väntar vi på besked från skadeverkstäderna, avslutar Anders Kling.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla