Bilplast inom tunga fordon tar form

Strax startar pilotprojektet inom plastreparationer av tunga fordon. Det berättar Jan Olvenmo, ansvarig för området hos MRF. Just nu har man tillfrågat den första verkstaden om den vill delta i projektet. Projektet kommer att succesivt utökas med flera skadeverkstäder på den tunga fordonssidan, enligt Jan.

Anders Kling som är den som driver projektets praktiska delar från MRFs sida.

– Vi har identifierat de olika plastsorterna och även gjort testreparationer på plastdetaljerna från de tunga fordonen. Testresultaten är lovande, säger Anders och fortsätter:

– Nu är vi startklara för utrullning av projektet, i en inledningsfas kommer de deltagande företagen att behöva utbildning inom plastreparationer. Allt för att genom ökad kunskap öka intresset för att reparera plastdetaljer på tunga fordon.

Enligt Jan Olvenmo och Anders Kling finns följande att beakta:

Bilplastreparationer på tunga fordon inte lika självklart som för personbilar, här finns nya utmaningar som till exempel …

  • Ledtider – för ett fordon i yrkestrafik är up-time nummer ett, här behöver projektet hitta ett bra och enkelt sätt att hantera logistiken
  • Utbytessystem är något som projektet kommer att fokusera på

– Positivt är att plastdetaljer på tunga fordon är tillverkade av plastmaterial som inte har riktigt samma sammansättning som på en personbil. Dessa plastmaterial är mer lättreparerade än plastmaterialen som finns inom personbilssidan.

– När det gäller utbildning, så innebär det att både teknik och reparationsmetoder är gemensamma med personbil.

Jan Olvenmo och Anders Kling

Anders berättar att man har tittat på vilka utmaningar som det finns för att starta med plastreparationer inom tunga fordon.

– Vi hör från försäkringsbolagshåll att det lagas väldigt lite plastdetaljer inom tungt. Utöver det tidigare nämnda, måste vi även arbeta med inställningen hos personal som jobbar med skadereparationer, såväl internt på verkstäder som bland försäkringsbolagens tekniker, berättar han. En annan springande punkt, enligt Anders Kling, är att skadeverkstaden idag inte har någon egen plastreparatör, utan anlitar en extern reparatör.

– Här kommer motivationsfrågan in för den inblandade interna personalen. Detta är viktiga delar inom projektet, enligt Anders Kling.

Nu är projektet nära uppstart. Sedan tidigare har det etablerats en dialog med fordonstillverkare/generalagenterna och återförsäljarföreningarna.

– Huvuddragen på spelplanen är i grunden klar, nu väntar vi på besked från skadeverkstäderna, avslutar Anders Kling.

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla