Så en rubrik kan ställa till det.
Efter tyska författningsdomstolens utslag, som innebär att det blir möjligt för tyska städer att införa miljözoner där man bara tillåter Euro 6-dieslar, så kan man läsa i svenska medier ”Dieselförbud i Tyskland”.

Fakta är alltså att det inte är ett dieselförbud utan förbud att köra gamla dieselbilar, i vissa städer. Domen ger rätt till den miljöorganisation som har krävt körförbud i städer där utsläppen av hälsofarliga kväveoxider ofta överskrids. Men hur förbud skulle genomföras är oklart, och Tysklands regering väntas kämpa mot ett stopp för de berörda dieselfordonen.

Tysklands regering motsäger sig ett stopp
– Vi vill inte ha några körförbud och det är också partierna i en möjlig kommande koalitionsregering överens om, säger den kristdemokratiske kommunikationsministern Christian Schmidt.

I domen betonas att åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till konsekvenserna. Därför ska körförbud ses som en sista utväg när andra initiativ inte räcker till för att efterleva EU:s gränsvärden för giftiga kväveoxider.

MRFs kommentar
Dieselkonceptet behövs för att vi ska klara minskningen av CO2-utsläpp, dieselmotorn är energieffektivare än bensinmotorn. Använder man sedan HVO så minska de fossila CO2-utsläppen kraftig, säger Charlie Magnusson, MRF i en kommentar.

Jag tror inte vi sett det sista kapitlet än när det gäller Tyskland och diesel, troligen kommer frågan att avgöras på EU-nivå. När det gäller miljözoner för personbilar i Sverige så har regeringen ännu inte kommit med sitt förslag och vi som branschorganisation har sedan länge svarat på tidigare remiss.

Läs MRFs remissvar här

Opinion

Kilometerskatt för lastbilar

Charlie Magnusson på MRF kommenterar regeringens promemoria ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”.

Läs mer

Första mottagarna av EU/CECRA-pris

Den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, är sedan i höstas officiell partner till utmärkelsen...

Läs mer

Dieseldebatten

Så en rubrik kan ställa till det. Efter tyska författningsdomstolens utslag, som innebär att det blir...

Läs mer
Visa alla