MRF lyfter sin digitala närvaro i opinionssyfte. Det innebär att MRF kommer att blogga och även twittra kring för branschen viktiga frågor och händelser.

– Den digitala bloggen är en möjlighet för oss att utförligt tycka till och öppet debattera frågor som angår MRF och bilbranschen. Medan tweet är ett snabbt inlägg. MRF höjer rösten eller tycker till snabbt, i det ständigt pågående offentliga samtalet, berättar Charlie Magnusson som ansvarar för MRFs press- och opinionsarbete samt samhällskontakt.

Han framhåller både möjligheten och enkelheten i att själv kunna kontrollera innehåll och budskap samt timingen i opinionsarbetet genom att själv ansvara för kanalen.

– Vi arbetar dels med ett officiellt MRF-konto på twitter och bloggen driver vi via den digitala mediaplattformen MyNewsdesk. Det är en plattform som ger oss möjlighet att både agera i flera kanaler samtidigt och att snabbt kunna följa upp och analysera utfallet på aktiviteten, berättar Charlie.

Andra kanaler är MRFs egen hemsida, som numer är en källa som flera omvärldsbevakare bevakar, samt Facebook. Den sistnämnda är en viktig kanal vid opinionskanal mot privatpersoner, som vid skattefrågor eller politiska angrepp mot bilismen.

– Därför är det viktigt att lära sig vilka sökord mot Google och de digitala omvärldsbevakningssystem som finns och som kan tänkas användas av våra mottagare, förklarar Charlie.

Han säger att MRF ingalunda håller sig passiv i det ständigt pågående digitala informationskriget som främst sker på sociala och delbara plattformar.

– Vi måste vara med annars berättar någon annan vår sanning med dennes infallsvinkel på ämnet. Nu bestämmer vi!

Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Opinion

Riksdagsnätverk kring bilen och bilismen

Ett bilnätverk har bildats i riksdagen. Medlemmar är riksdagsledamöter och politiska tjänstemän med intresse för bilen...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer

50 % rena elbilar 2025

Av alla nya bilar som säljs i Sverige 2025 kommer nästan 50 % att vara rena...

Läs mer
Visa alla