Vi stämde virtuell träff med Martin Fransson, vd för branschens egen digitala bilhandelsplattform Wayke.

Martin Fransson, vd Wayke

Inledningsvis understryker han att den digitala 100-miljonerssatsning är gemensam samt att den bygger på affärsförståelse.
– Jag ser det som en enorm styrka, om man som bransch gör en så stor satsning som kräver en hel del förändring så borde förändringsresan bli lite lättare, inleder Martin.
– Grunden för Wayke är att skapa en egen vertikal för fordon, där konsumenten hittar djup information om bilen och i synnerhet bilägandet. Vi kommer hela tiden att släppa olika typer av funktionalitet på siten, funktionalitet som efterfrågas av konsumenterna. Exempel på det är säker betalning, opartisk bilrådgivning som Wayke Buddy med flera. Vi är branschens egen innovationsplattform, med fokus på att snabbt förändra oss för att möta marknaden, fortsätter han.

Det är det som talar för att Wayke ska bli framgångsrikt, bli den samlade marknadsplatsen, enligt honom. Men det går inte att frångå att det är stora krafter i rörelse avseende digitalisering av såväl bilhandel som eftermarknad. Det innebär att det finns både hot och möjligheter.
– Det största hotet sitter handeln på själva, det är den egna viljan till förändring. Om man inte är beredda att ändra på arbetssätt och på konsumenternas ändrade beteende så kommer det bli en tuff framtid. Men om man ser möjligheter med utvecklingen så är det en ljus framtid man möter. Vi ser redan nu flertalet handlare som verkligen är beredda på förändring, allt från livechat till ändrade arbetstider för säljarna. Handlarna måste finnas tillgängliga på kundens villkor, det finns ingen bransch som klarar ”styra” konsumenten, menar Martin Fransson.

Faktum är att allt fler fordonstillverkare, som Lynk&Co med flera, öppnar för direktförsäljning – kanske centralt för hela EU – i och med samma typgodkännande av bilarna. Dessutom medger flera återförsäljarkontrakt att fordonstillverkaren får bedriva direktförsäljning, något som för övrigt den europeiska bilhandels- och bilverkstadsorganisationen CECRA fått EU-kommissionen att reagera över.
– Wayke är en marknadsplats som sammanför köpare och säljare. I dagsläget är det främst återförsäljare av bilar och privatpersoner som är säljare på plattformen, men i framtiden kommer vi säkert se andra aktörer som säljande parter. Det kan vara fleetbolag, tillverkare, mäklare/förmedlare med flera. Wayke har en ”love all – serve all” – filosofi som är väldigt viktigt i en digital uppkopplad värld. Den som jobbar med öppna lösningar vinner är vår övertygelse.
– Lynk&co kommer att ha ett desperat behov av att hitta kunder, framförallt när de väljer bort handlarna som kanal. Där fyller Wayke en väldigt viktig funktion eftersom vi har kunderna helt enkelt, förklarar Martin Fransson.

Som konstaterat i inledningsartikeln spås ökad e-handeln göra många shoppinggallerior överförflödiga, otidsenliga. Nu tvingas märkes-ÅF till stora investeringar i sina anläggningar utan säkerhet om att få sälja märket i framtiden. Frågan är komplicerad för många märkesåterförsäljare – ska man gasa eller bromsa och vad blir Waykes roll?
– Återigen så gäller det att se möjligheter, det kommer alltid finnas behov för återförsäljare för generalagenterna. Bilen är fysisk och kommer vara det i framtiden också. Det betyder att man måste ta väl hand om kunden under hela bilägandet. Den upplevelsen är generalagenterna väldigt måna om, det skapar en långsiktig lojalitet till märket. Det omhändertagandet ser jag inte att generalagenterna klarar utan sina återförsäljare. Oavsett om den lilla delen i bilägandet, själva köpet sker digitalt eller fysiskt.

Wayke har ett tämligen traditionellt upplägg som en branschspecifik e-handelsplattform. Utvecklingen branschen går fort. Redan finns nya ägandeformer och affärsmodeller samt, kanske, helt nya aktörer runt hörnet.
Idag talar man om märkeslösa fordon som sedan fylls med innehåll från andra leverantörer än dagens? Någon säger att kring 2025 kan det vara igång, enligt ledande och framtidssiande branschbedömare. Hur hanterar Wayke detta?
– Wayke är där kunderna är idag, det vill säga primärt i ett ägande av bil. Vi ska som handelns digitala innovationsplattform klara av att ta fram nya former kring ägande och nyttjande tillsammans med våra partners inom bil. Ett exempel är vårt nya test med ”provkör hemma”, där vi flyttar beslutsprocessen och en stor del av den fysiska köpprocessen till kundens vardagsrum. Ett annat exempel är Wayke Buddy, svarar Martin Fransson på frågan.

Avslutningsvis frågar vi om vad som händer med Wayke om antalet märkeshandlare drastiskt minskar och om begagnataffären får en helt annan struktur än dagens? Som mer auktioner via vagnparksägare som finansbolag?
– Fleetbolag, vagnparksägare och finansbolag behöver hitta sina kunder för re-marketing av sina objekt, så svaret är att det kommer behövas marknadsplatser (ännu mer) i en värld där man spekulerar i att antalet handlare minskar. Handlarna sitter ju på kundrelation idag, icke att förglömma, avslutar Martin Fransson, vd för Wayke.

Besök Wayke här

Bilhandel

Begagnatmarknaden – februari 2019

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Ökat ansvar om penningtvätt vid bilfinansiering

Frågan om penningtvätt är brännande aktuell inte minst med anledning av misstankarna mot några storbankers vandel...

Läs mer

BegBil-19, 7-8 nov – Save the date!

Tack för alla enkätsvar från er som deltog på BegBil-18! Eftersom över 80% av er inte...

Läs mer
Visa alla