Vi får förfrågningar från er hur brytpunkten blir för bilar som inte kommer att omfattas av malus-skatten och hur motsvarande fungerar för bonusen, efter införandet av bonus malus vid halvårsskiftet. Så här kommer ett förtydligande:
  • Alla nya person- och transportbilar, som inte har varit i trafik i ett annat land och som har tillverkats före 2018, slipper malus-skatten om de ställs på för första gången i trafik efter juni 2018, utom i ett undantag.
  •  

  • Undantaget är: Om ett fordon som inte tidigare har varit i trafik och införs från ett annat land av en privatperson eller ett företag, som inte har yrkesmässigt tillstånd att importera fordon, efterfrågas inte tillverkningsdatum och därför åsätts fordonsår lika med det år fordonet tas i trafik första gången i Sverige. Om det sker efter juni 2018 kommer fordonet att omfattas av den nya malus-skatten. Bilar importerade av era generalagenter berörs alltså inte av detta undantag.
  •  

  • För de bilar som omfattas av bonusreglerna, påverkar inte tillverkningsåret, utan även äldre fordon får bonus.

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Ökad export till Finland?

Finska branschorganisationens stora lobbyarbete gav inte fullt resultat utan förhoppningarna om att få en mjuk övergång...

Läs mer

Bättre än rekordåret, men oviss höst väntar?

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla