Vi får förfrågningar från er hur brytpunkten blir för bilar som inte kommer att omfattas av malus-skatten och hur motsvarande fungerar för bonusen, efter införandet av bonus malus vid halvårsskiftet. Så här kommer ett förtydligande:
  • Alla nya person- och transportbilar, som inte har varit i trafik i ett annat land och som har tillverkats före 2018, slipper malus-skatten om de ställs på för första gången i trafik efter juni 2018, utom i ett undantag.
  •  

  • Undantaget är: Om ett fordon som inte tidigare har varit i trafik och införs från ett annat land av en privatperson eller ett företag, som inte har yrkesmässigt tillstånd att importera fordon, efterfrågas inte tillverkningsdatum och därför åsätts fordonsår lika med det år fordonet tas i trafik första gången i Sverige. Om det sker efter juni 2018 kommer fordonet att omfattas av den nya malus-skatten. Bilar importerade av era generalagenter berörs alltså inte av detta undantag.
  •  

  • För de bilar som omfattas av bonusreglerna, påverkar inte tillverkningsåret, utan även äldre fordon får bonus.

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Nyreg – juni 2018

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer

Extrem bonus-malus-effekt i juni!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla