Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

Den första miljözonen
Reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Den andra miljözonen ställer krav på personbilar

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Den tredje miljözonen
Här ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.


Vad händer nu?
Regeringen kommer så snart som det är möjligt, med hänsyn tagen till behovet av EU-anmälan, besluta om nödvändiga författningsändringar i Trafikförordningen som gör det möjligt för kommunerna att införa de nya miljözonerna. Regeringen ger också ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunernas möjlighet att se till att miljözonsbestämmelser och andra trafikregler efterlevs.


Förtydligande från MRF:
Euro 5, blev obligatoriskt för alla nya bilar 1/1 2011 alltså fick Euro 4 registreras under hela 2010, Euro 6 blev obligatoriskt för alla nya bilar 1/9 2015. Det innebär alltså att från 2020 får man inte köra i miljözon 2 med bilar som inte är minst Euro 5 och från 1/7 2022 måste de vara minst Euro 6 för dieselbilar. I första hand berör detta Stockholm, som aviserat att man vill införa dessa zoner så fort som går, Uppsala, Sundsvall och ev någon mer kommun har aviserat att det finns intresse att införa miljözoner. Däremot har Göteborg sagt att man inte är intresserade. Det kommer ju att bli upp till kommunerna om, och var man vill införa miljözoner.

MRFs kommentar
Regeringen skjuter fram kommunernas möjlighet att införa miljözoner till 2020, samtidigt som 2022 blir det stopp för Euro5-dieselbilar att köra miljözonerna. En viktig delseger och ett betydligt mer genomtänkt förslag än det första miljöpopulistiska hastverket, menar MRFs Charlie Magnusson.

Han tycker att debatten om miljözonerna gått rejält snett i och med att det har talats om ett ”dieselförbud”, vilket det i allra högsta grad inte är frågan om eftersom moderna dieselbilar med motorer enligt Euro6 fortsatt är tillåtna.

– Det är ”Dieselgate” som har smittat av sig i den allmänna opinionen. Konsekvensen är att en i grunden bra teknik knuffas ut.

Han ser det som ett problem att bilbranschen tvingats att tala inför redan döva öron.

Charlie påpekar också att samhället, med kommunerna i spetsen, inte förberett sig för elbilens inträde och att vi måste använda alla tekniker som är bra för att minska utsläppen måste användas om vi ska uppnå de av riksdagens uppsatta målen.

– Enligt vår mening krävs det en mer saklig och rättvis debatt kring kraven på framtidens hållbara mobilitet. Som det är nu ges en massa särintressen oförtjänt stort utrymme, menar Charlie Magnusson.


Luften i Stockholm blir allt bättre, läs här

Läs MRFs pressmeddelande här

Bilhandel

Begagnatmarknaden – februari 2019

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Ökat ansvar om penningtvätt vid bilfinansiering

Frågan om penningtvätt är brännande aktuell inte minst med anledning av misstankarna mot några storbankers vandel...

Läs mer

BegBil-19, 7-8 nov – Save the date!

Tack för alla enkätsvar från er som deltog på BegBil-18! Eftersom över 80% av er inte...

Läs mer
Visa alla