Trafikförsäkringsföreningen, TFF, har för fjärde året presenterat utfallet för egna kvalitetskontroller av 1300 utförda reparationer.

Utfallet i undersökningen, som har utförts av Dekra på TFFs uppdrag, visar på anmärkningar i 34 procent av reparationerna. Ofta handlar det om rent slarv från verkstadens sida i anslutning till lackeringsarbete, enligt TFF i ett pressmeddelande. Totalt har 80 utvalda verkstäder ingått i undersökning, tillsammans svarar de för 40 procent av antalet utförda skadereparationer åt försäkringsbolagen under 2017. Undersökningen visar också på en stor spridning inom verkstädernas kvalitetsarbete – från noll anmärkningar upp till 70 procent. Endast fem verkstäder ligger inom acceptabel nivå, 0-10 procent anmärkningar, enligt TFF.

Från MRFs sida konstateras att TFFs undersökning av kvaliteten på bilskadereparationer 2017 visar på en klar förbättring jämfört med tidigare år.
– Vi är glada över utvecklingen, men inte nöjda, säger MRFs vd Tommy Letzén i en kommentar med anledning av TFFs undersökning.
– Om man betalar 100 procent så ska man också få 100 procent fortsätter Tommy och tillägger att det är alltid oacceptabelt med fusk.

– Vi som bransch kör nu skarpt med Riktlinjer för skadeverkstad där dom första verkstäderna nu genomgått revision. När vi är i full gång så kommer alla verkstäder att jobba med detta kvalitetsledningssystem som bla kräver att man utför egna kvalitetskontroller. Vi ser också fram emot att få TFFs resultat mer i detalj för första gången för att kunna arbeta ännu mer intensivt med frågorna, säger Jan Olvenmo, ansvarig för Lack- och skadesektionen på MRF och fortsätter:

– Vi har en bra dialog med försäkringsbolagen i dessa frågor men måste samtidigt understryka av vi tillsammans måste arbeta för att hela tiden förbättra kvaliteten. Vi måste jobba med dom verktyg som MRF har via utbildningar och systemstöd, och försäkringsbolagen med sina verktyg och styrningar.

Läs mer om Riktlinjer för skadeverkstad för arbeten på fordon upp till 3,5 ton här

Plåt och lack

Branschen och försäkringsbolagen om framtidens skadeverksamhet

Fredagen den 7 september träffades ett 30-tal representanter från försäkringsbolagen och från branschen företrätt av generalagenter...

Läs mer

Återstart på dialog CAB – MRF

CAB och MRF hade nu ett möte på högsta nivå för att återuppta dialogen för framtida...

Läs mer

MRF kritiska till effekten av personalliggare

Det är svårt att se några positiva effekter med personalliggare. Det menar MRF och ett antal...

Läs mer
Visa alla