Allt fler kontrollorgan klarar kraven för att få utföra årlig kontroll enligt Godkänd Bilverkstad respektive kvalitetskontroller enligt Riktlinjer för skadereparationer på fordon upp till 3,5 ton.

Nu är fyra kontrollorgan godkända för att utföra årlig kontroll enligt kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstads dokument. Utöver tidigare presenterade Kontrollerad Bilverkstad och Qvalify är även Bo Arnesson Konsult och FR2000 godkända för att utföra årlig kontroll av administratören för Godkänd Bilverkstad.

Samtliga företag erbjuder även utbildning och handledning i kvalitetsledningssystem.

– Förmodligen tillkommer ytterligare ett antal företag med erbjudande inom årlig kontroll, men också inom externa stickprovskontroller, säger MRFs Joachim Due-Boje.

För kontroller och uppföljning av kvalitetsledningssystemet Riktlinjer av skadeverkstäder är hittills Real Consulting och Kontrollerad Bilverkstad godkända. Även inom detta område kommer förmodligen fler kontrollorgan att etablera sig på marknaden med ett erbjudande om att följa upp skadeverkstädernas arbete med riktlinjerna.

Bilverkstad

Motorbranschgala 8 november

8 november arrangeras den första Motorgalan på Berns i Stockholm. Det är en branschgala där framstående...

Läs mer

Frågor & svar om personalliggare

Personalliggare blir verklighet för alla företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet från 1 juli 2018. Personalliggaren kan...

Läs mer

Ny medlemsförmån – om personalliggare

Lagen närmar sig! Den 1 juli är det lag på fordonsliggare i verkstäder. Eftersom tillsynsavgifterna är...

Läs mer
Visa alla