Nu tar Wayke nästa steg! Erbjudande till alla 350 aktieägare att teckna en post i den nyemission som nu sker. Wayke förlänger teckningstiden/anmälningstiden i den pågående riktade nyemissionen i Wayke Sweden AB till den 24:e augusti samt senarelägger likviddatum till den 31:a augusti. Detta efter att flera handlar uttryckt en oro för en ansträngd likviditet i juli pga bonus-malus samt svårt med formalia att ta stora beslut om högre belopp under semestertider.


Se anmälan här – Wayke Sweden AB Anmälningssedel

Sista teckningsdag 24 augusti 2018.


Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Positiva signaler trots färre registreringar

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar oktober månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Nyreg – oktober 2018

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer
Visa alla