Personalliggare är verklighet för alla företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet från 1 juli 2018. Personalliggaren kan föras digitalt eller i pappersform.

Information om personalliggare

Vad är en personalliggare och vad skall den innehålla?
 • Näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer
 • Namn och personnummer
 • Tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppgifterna ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas. Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det
kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Ändring i en personalliggare får inte göras genom att en uppgift tas bort eller på annat sätt görs oläslig, utan ska göras genom tillägg. Det ska då framgå, förutom det som lagts till, vem som gjort tillägget och tidpunkten då tillägget gjorts.

Det samma gäller komplettering av uppgifter det vill säga vem som gjort kompletteringen och tidpunkten då kompletteringen gjorts. Personalliggaren ska hållas tillgänglig i verksamhetslokalen så att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart ska kunna se personalliggarens innehåll.


Gäller personalliggare för samtliga företag som reparerar bilar?

Det berör företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet. Med fordonsserviceverksamhet avses näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Definition av fordonsserviceverksamhet:

 • Reparation och service av motordrivna fordon
 • Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och
  terrängmotorfordon. Begreppet motorfordon omfattar bilar (personbilar, lastbilar och
  bussar), motorcyklar och mopeder.
 • Skadereparation och lackering
 • Tvätt och rekonditionering
 • Däckverkstäder
 • Glasverkstäder

Gäller det bilhandel?

Om företaget enbart säljer bilar berörs de inte. Om de har så kallad blandad verksamhet kan de beröras.


Vad är blandad verksamhet?

Blandad verksamhet är bilhandel och verkstad under samma organisationsnummer.


Vilka regler gäller för bilföretag med egen verkstad?

Om bilföretagets omsättning på verkstaden är 25 procent eller mer av företagets totala omsättning, ska det föras personalliggare på dem som sysslar med fordons-serviceverksamhet. Grundregeln är att det är samma organisationsnummer på både bilförsäljningen och verkstaden.


Ska de 25 procenten inkludera reservdelar?

Ja, de reservdelar som hamnar på inlämnade bilars arbetsorder inkluderas. Försäljning över disk och grossistförsäljning omfattas inte.


Vidare information uppdateras enligt nedanstående länk från Skatteverket här
Vidare finner du ytterligare nya frågor och svar som ska förtydliga ställningstagandet via följande
sida på Skatteverket här


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Bilverkstad

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Kraven i SERMI kan ingå i GBV

Allt fler verkstäder genomgår årlig kontroll för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Allra senast är det de båda...

Läs mer

Biljouren första GBV-verkstaden inom VW-ledet

Godkänd Bilverkstad är en vattendelare för branschen mot konsument – de seriösa verkstäderna med fokus på...

Läs mer
Visa alla