Toveks Personbilar AB köper Nilsson Bil AB. Övertagandet sker första september i år.

Nilsson Bil är återförsäljare för Volkswagen, Skoda och Volkswagen Transportbilar samt servicepartner för Audi i Skee/Strömstad. Utöver allmänverkstad har bolaget också skadeverkstad och egen lackering. Dessutom finns Nilsson Bil med en mindre anläggning i hyrd lokal för försäljning av begagnade bilar i Ed. Bolaget har ca 45 anställda och omsatte ca 150 MKR (2017) .

“Vi ser en stor potential i detta marknadsområde och övertagandet ligger väl i linje med vår tillväxtstrategi och med vårt omsättningsmål på 4 MDR. Vi kan bidra med en stark organisation och finansiella muskler för att skapa långsiktig lönsamhet. Vi bedömer att detta stärker vår konkurrenskraft, marknadsnärvaro och position som en av de största aktörerna på svensk bilmarknad. Vi kommer att dra nytta av varandras erfarenheter, kontaktnät och kunskaper. Detta förvärv visar att vi är ett mycket starkt bolag som vill utvecklas och visar tro på framtiden och vår affärsidé ” – säger VD Johan Nohlgren.

I och med detta förvärv finns Toveks Bil nu representerade på 17 orter och har över 700 anställda.

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Ökad export till Finland?

Finska branschorganisationens stora lobbyarbete gav inte fullt resultat utan förhoppningarna om att få en mjuk övergång...

Läs mer

Bättre än rekordåret, men oviss höst väntar?

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla