15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 från juli 2018.

Vägnätet med bärighetsklass BK4 kommer till en början att omfatta en begränsad del av det statliga vägnätet, cirka 1 200 mil. Därefter kommer vägnätet successivt att utökas i dialog med näringslivet för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Från 1 juli presenterar Trafikverket vilka vägar som inledningsvis omfattas. Läs mer hos Trafikverket  

Tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

IAA 2018 fokuserar på mobilitet

”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska...

Läs mer

Begränsat vägnät upplåts från 1 juli

15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett...

Läs mer
Visa alla