15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 från juli 2018.

Vägnätet med bärighetsklass BK4 kommer till en början att omfatta en begränsad del av det statliga vägnätet, cirka 1 200 mil. Därefter kommer vägnätet successivt att utökas i dialog med näringslivet för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Från 1 juli presenterar Trafikverket vilka vägar som inledningsvis omfattas. Läs mer hos Trafikverket  

Tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Tech Academy – nu med frågebatteri

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som...

Läs mer

Fortsatt bra driv för tunga fordon

Årets höga målsättning på 5 900 fordon ser ut att uppfyllas och inför 2019 ser vi...

Läs mer
Visa alla