15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 från juli 2018.

Vägnätet med bärighetsklass BK4 kommer till en början att omfatta en begränsad del av det statliga vägnätet, cirka 1 200 mil. Därefter kommer vägnätet successivt att utökas i dialog med näringslivet för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Från 1 juli presenterar Trafikverket vilka vägar som inledningsvis omfattas. Läs mer hos Trafikverket  

Tunga fordon

Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla...

Läs mer

Boka dig på MRFs juridikkurser

MRFs förbundsjurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer
Visa alla