MRF tillskrev Autoverktyg i Borås i maj, med anledning av att Autoverktyg ännu då inte hade tagit fram en lösning för många av MRFs medlemmar gällande BM bromsprovare, efter att de nya slipvärdena infördes.

Uppmaningen från MRF är att Autoverktyg snarast ska ta fram en lösning för problemen hos våra medlemmar.

Autoverktyg har ännu inte i slutet av juni kommit tillbaka med ett svar då de inväntar besked från tillverkaren BM i Danmark.

 

Tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

IAA 2018 fokuserar på mobilitet

”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska...

Läs mer

Begränsat vägnät upplåts från 1 juli

15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett...

Läs mer
Visa alla