”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska Hannover 20-27 september. Bakom temat finns underrubriker som hur den kommersiella trafiken kan bli grönare, ännu effektivare och smartare. Naturligtvis ligger megatrender som uppkopplade fordon, smarta och hållbara transportsystem samt e-mobilitet till grund för dessa.

”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska Hannover 20-27 september. Bakom temat finns underrubriker som hur den kommersiella trafiken kan bli grönare, ännu effektivare och smartare. Naturligtvis ligger megatrender som uppkopplade fordon, smarta och hållbara transportsystem samt e-mobilitet till grund för dessa.

IAA är världens största ”lastbilsmässa”. Förra gången som den arrangerades, 2016, deltog över 2000 utställare som tillsammans hade över 300 världspremiärer för produkter och tjänster. Över 250 000 personer besökte mässan den gången.

Intressant med IAA är att mässan spänner över ett mycket brett område och gifter samman automotiveindustri, motorbransch och logistikbransch. Detta ger utrymme åt inte bara tillverkare, leverantörer, distributörer utan även åt aktörer verksamma inom disruptiva affärsmodeller och fritänkare med inriktning på hållbar transporter och logistik.

Mässan arrangeras 20-27 september i Hannover, Tyskland.

Tunga fordon

IAA 2018 fokuserar på mobilitet

”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Begränsat vägnät upplåts från 1 juli

15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett...

Läs mer
Visa alla