En av våra medlemmar har uppmanats att skicka in den gula delen på ett antal gjorda inbyten. I Transportstyrelsens instruktioner för direktanmälan står tydligt att detta ska sparas hos handlaren i minst två år.

Efter samtal med transportstyrelsen, som är väl medvetna om att den gula delen ibland ej blir inlämnad pga att kunden ringer in kontrollsiffrorna, framgår det ändå att det är en regel som är viktig att den efterföljs. Risken är att kunden fyller i egna uppgifter och skickar in ägarbytet själv vilket orsakar problem som senare kan leda till utredning och varning eller i värsta fall att man mister sin möjlighet att fortsätta direktregistrera.

Instruktion för direktanmälan
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordonsblanketter/rapport_direktanmalan-150113_web.pdf

Bilhandel

WLTP = osäkert läge!

Just nu är det mycket svårt att se alla konsekvenser av hur WLTP införandet kommer att...

Läs mer

Gula delen av registreringsbevis viktig vid inbyte!

En av våra medlemmar har uppmanats att skicka in den gula delen på ett antal gjorda...

Läs mer

Råd av bilexperten Sophia Forsling

Det är på hösten du kan göra ett riktigt bilkap, säger TV4s bilexpert Sofia Forsling från...

Läs mer
Visa alla