En av våra medlemmar har uppmanats att skicka in den gula delen på ett antal gjorda inbyten. I Transportstyrelsens instruktioner för direktanmälan står tydligt att detta ska sparas hos handlaren i minst två år.

Efter samtal med transportstyrelsen, som är väl medvetna om att den gula delen ibland ej blir inlämnad pga att kunden ringer in kontrollsiffrorna, framgår det ändå att det är en regel som är viktig att den efterföljs. Risken är att kunden fyller i egna uppgifter och skickar in ägarbytet själv vilket orsakar problem som senare kan leda till utredning och varning eller i värsta fall att man mister sin möjlighet att fortsätta direktregistrera.

Instruktion för direktanmälan
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordonsblanketter/rapport_direktanmalan-150113_web.pdf

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2019

Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

MRF gör omtag på Cecra

Frågan om SERMI, tillgången till bilens tekniska information avseende motorstyrning, säkerhet och stöldskydd, för icke märkesauktoriserade...

Läs mer

Nyreg april 2019 – Laddbara bilar ökar kraftigt

Anders Holmqvist, t f bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars månads nybilsregistreringar;

Läs mer
Visa alla