En av våra medlemmar har uppmanats att skicka in den gula delen på ett antal gjorda inbyten. I Transportstyrelsens instruktioner för direktanmälan står tydligt att detta ska sparas hos handlaren i minst två år.

Efter samtal med transportstyrelsen, som är väl medvetna om att den gula delen ibland ej blir inlämnad pga att kunden ringer in kontrollsiffrorna, framgår det ändå att det är en regel som är viktig att den efterföljs. Risken är att kunden fyller i egna uppgifter och skickar in ägarbytet själv vilket orsakar problem som senare kan leda till utredning och varning eller i värsta fall att man mister sin möjlighet att fortsätta direktregistrera.

Instruktion för direktanmälan
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/fordonsblanketter/rapport_direktanmalan-150113_web.pdf

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

1 november kommer nya VDN

Konsumentverket, KOV och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som...

Läs mer

MRFs stora pris 2018

"MRFs stora pris delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en...

Läs mer
Visa alla