Bilen, bilismen, infrastrukturen och kravet på mobilitet för tillväxt och för en levande landsbygd har börjat att klättra på den politiska agendan inför valet. Detta efter bland annat miljöpartistiska självmål och en slingrande, svarslös statsminister.

– Droppen börjar att urholka stenen. Tack vare att vi numer kan driva vår opinion utan att vara beroende av andra kanaler når vi ut både djupare, bredare och när vi vill. Vi arbetar med den digitala plattformen MyNewsdesk, Facebook, Instagram, Twitter och kampanjhemsidor var för sig och tillsammans, berättar Charlie Magnusson som är ansvarig för MRFs arbete inom press, opinion och samhälle.

Han säger att många av ”våra” frågor är sådana som diskuteras kring köksbordet och – inte minst – på sociala medier.
– Samtalet hemmavid stannar naturligtvis där eller möjligtvis även med en knuten näve i byxfickan, medan det som sker på sociala medier är mer publikt, i flertalet fall helt publikt och är därmed sökbart för partiernas och andra opinionsbildares omvärldsbevakningssystem, förklarar Charlie och uppmanar till delning och likes av de inspel som MRF svarar för. Dessa påverkar opinionen!

Frågorna kring bilen, bilismen och den fria mobiliteten är har lyfts in av i första hand SvT som berört både drivmedelsbeskattningen och kravet på mobilitet för en levande landsbygd i sina partiledarintervjuer och dueller.
– Statsministern var klart pressad när SvT lyfte den nya procentuella och indexreglerade drivmedelsbeskattningen och dess konsekvenser för dem som lever på landsbygden. Där är bilen är en nödvändighet för att hela livspusslet ska gå ihop. Ett utökat reseavdrag är inte mycket i detta sammanhang, exemplifierar Charlie.

Medan Miljöpartiet, som med viss medvind i opinionsseglen, fortsatt sin bilfientlighet genom förenklad, populistisk, retorik måla ut bilismen som den största miljöboven, trots att den endast svarar för en tredjedel av de samlade CO2-utsläppen i Sverige.
– Jag vet inte hur många gånger som vi har påpekat att det råder samsyn kring visionerna om både fossiloberoende och CO2-neutralitet. Däremot är vi inte riktigt överens om vägen dit, hur omställningen ska ske. I ärlighetens namn måste man ha en samlad hållbarhetsdebatt som även omfattar sociala och ekonomiska frågor. Men då blir det genast svårare med retoriken, konstaterar Charlie.
Men MP har fått mothugg efter utspel om parkeringsskatt och krav på förändrade infrastrukturinvesteringar.
– Vad vi gör är att vi driver frågorna i sociala medier som i sin tur läses av väljarna som sedan lyfter frågorna i det offentliga samtalet som i sin tur påverkar politikerna, sammanfattar Charlie Magnusson.

Till MRFs facebook


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

MRF inför valet

En att-göra-lista till den nya regeringen

MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet i samband med höstens val.

Läs mer

Bilen – en högt skattad frihetsmaskin

MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet inför höstens val.

Läs mer

Från stad till land – bilen hör hemma överallt

MRFs vd Tommy Letzén bloggar om fri mobilitet inför höstens val.

Läs mer
Visa alla