Finska branschorganisationens stora lobbyarbete gav inte fullt resultat utan förhoppningarna om att få en mjuk övergång till det nya WLTP reglerna grusades.
Det innebär att de nya CO2 mätningarna har slagit igenom med full kraft 1 september och den finska regeringen har satt en gräns vid 137 g.

Innebörden blir att bilar över 137 g i den nya mätningen kommer att få skarpa kostnadsökningar, här finns exempel på XC60 modeller som kommer att få en ökad försäljningsskatt på 3000€ Vad innebär det för oss i Sverige?

Enligt den info vi fått från Finland uppgår deras import av begagnade bilar från Sverige till ca 20 000 hittills i år. Nu importeras mer begagnade bilar från Sverige än Tyskland, som normalt är största importland. Detta då beroende på effekten av stark Euro / svag krona vilket innebär att det varit rena rabattvaruhuset att köpa bil i Sverige. Nu med adderad effekt av WLTP påslag på nya bilar från 1 september är det sannolikt att intresset från Finland blir ännu större. Själva tror de på en kraftig ökning av importen framöver man beräknar att man nog når 40 000 bilar på helåret .

Är det en chans till bra affärer med Finland framöver!?

 

Bilhandel

Nyhet! MRF Säljmätare

Exklusiv prognos för dig som är medlem i MRF! Här ser du hur order- och registreringstatistiken...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Ökad export till Finland?

Finska branschorganisationens stora lobbyarbete gav inte fullt resultat utan förhoppningarna om att få en mjuk övergång...

Läs mer
Visa alla