Fredagen den 7 september träffades ett 30-tal representanter från försäkringsbolagen och från branschen företrätt av generalagenter och verkstäder/återförsäljare.

Mötet var inbjudet av MRF och BIL Sweden för att diskutera hur branschens olika systemverktyg skall kunna möta framtida nya material, reparationsmetoder och ökande modellflora. Parterna var överens om att diskutera vidare för att titta på hur till exempel underlag från fabrikerna bättre skall kunna användas in i kommande systemstöd.

Efter mötet fortsatte intressanta diskussioner med CAB i Örebro som utvecklar verktyget Cabas för branschen. Diskussionerna rörde allt från detaljer i liggande verktyg till utveckling för framtiden.

 

Plåt och lack

Branschen och försäkringsbolagen om framtidens skadeverksamhet

Fredagen den 7 september träffades ett 30-tal representanter från försäkringsbolagen och från branschen företrätt av generalagenter...

Läs mer

Återstart på dialog CAB – MRF

CAB och MRF hade nu ett möte på högsta nivå för att återuppta dialogen för framtida...

Läs mer

MRF kritiska till effekten av personalliggare

Det är svårt att se några positiva effekter med personalliggare. Det menar MRF och ett antal...

Läs mer
Visa alla