IDD är ett nytt EU-direktiv som gäller försäkringsförmedling. Detta EU-direktiv har översatts till svensk lagstiftning och ersätter från den 1 oktober det nuvarande regelverket; FFL.

GDPR – KBV- WLTP och nu IDD. I år haglar förkortningar ner på oss och på köpet så ökar arbetsbördan med saker som ibland upplevs som icke värdeskapande. Många av oss har precis avslutat processen med GDPR, ett arbete som vi kanske helst skulle ha sluppit, och nu kommer nästas grej från EU; IDD.

Som handlare har man i korthet två möjliga vägar framåt.

Det ena alternativet, som försäkringsbolagen inte rekommenderar, är att man frånsäger sig möjligheten till rådgivning samt försäljning och administration av försäkringar där helårspremien överstiger motsvarande än 600 euro. Detta alternativ gör att man kan undvika anslutning enligt IDD vilket gör att tester och utbildning om försäkringar kan undvikas vilket IDD annars kräver.

Den andra vägen, och det alternativ som försäkringsbolagen rekommenderar då den säkerställer en fortsatt effektiv och lagenlig försäkringsförmedling och kundupplevelse, är egentligen en påbyggnad av den tidigare FFL certifiering. FFL-certifiering är en anslutningsprocess som många av er redan har gjort, både för bolaget som helhet men även för den säljande personal som var anställd för tillfället.

Den ”påbyggnad” som kommer av IDD innebär att ni kommer att behöva komplettera med nytt certifieringsprov och ett utdrag ur belastningsregister på alla nyanställda som ej tidigare är FFL:ade. Samma sak gäller bolagets styrelse. Utöver detta tillkommer en utbildningsplan på 15 timmar årligen. Värt att notera är att dessa 15 timmar absolut inte betyder skolbänksundervisning och tid borta från jobbet. Nej, mycket av det arbete och de utbildningar som ni redan har på plats kan tillgodoräknas och det är vår uppfattning att försäkringsbolagen kommer att kunna erbjuda pragmatiska lösningar för alla sina anknutna förmedlare som de för övrigt värdesätter högt.

Viktiga datum som ni kanske redan har hört från via ert försäkringssamarbete är den 1 oktober 2018 då man måste vara FFL godkänd. Är man inte FFL:ad per den 1 oktober blir det stopp på möjlighet att teckna försäkringar över 600 euro till dess att man blivit IDD godkänd.

Är man FFL redan nu ska påbyggnadsdelen för IDD vara klar till den 23 februari 2019 för att man ska kunna fortsätta med försäkringar som vanligt.

Vid ytterligare frågor så kontakta i första hand det försäkringsbolag ni i huvudsak samarbetar med.


Läs mer om reglerna här

Bilhandel

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Ny förordning för färdskrivare

Det nya regelverket Förordning 165/2014 om Färdskrivare vid vägtransporter (EU) för yrkestrafiken införs utan möjlighet till...

Läs mer

Begagnatmarknaden – maj 2019

Klaus Silfvenius, ny Bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnatmarknaden i maj 2019.

Läs mer
Visa alla