De samordnade myndighetsrazziorna mot företag verksamma inom så kallade riskbranscher, däribland bilvårdsföretag, fortsätter. Vid den allra senaste razzian i Fyrbodal, 14 kommuner i Västra Götalands län däribland Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lidköping, omhändertogs bland annat åtta personer som misstänktes vara illegalt i Sverige. Sedan tidigare har flera razzior genomförts i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län.

Från MRFs sida välkomnas insatserna. Under flera år har MRF haft en dialog med såväl skatteverk som arbetsmiljöverk kring oseriösa aktörer i motorbranschen inte minst i Malmö och Sydsverige. Ytterst handlar det om att eftersträva konkurrens på lika villkor, men också om att regler och lagar efterföljs samt att myndigheter inte ska ”sila mygg och svälja elefanter”. Indirekt finns även kundtryggheten när kunderna kan råka ut för icke fackmässigt utfört arbete.

– I stort syftar vårt arbete med Godkänd Bilverkstad att genom en minimistandard skapa konkurrens på lika villkor, påpekar MRFs Joachim Due-Boje.

I razziorna agerar Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Migrationsverket och Försäkringskassan gemensamt mot företag verksamma i riskbranscher som skönhetsvård, bygg, restaurang och bilvård.

Vid den senaste razzian slog man till mot ett 50-tal företag verksamma i riskbranscherna.

Att razziorna kan genomföras beror bland annat på en förändrad lagstiftning som ger Polisen rätt att utföra stickprovskontroller på arbetsplatser för att kunna upptäcka ”social dumpning och svarta pengar”.

Bilverkstad

Färska juridikböcker för verkstad & bilhandel

MRFs nya utgåvor av juridikböckerna är här - En för bilhandel och en för servicemarknad. Böckerna...

Läs mer

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Fler uppfyller GBV och fler kontrollföretag godkända

Ytterligare en verkstad har klarat godkänd årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad samtidigt som ytterligare ett kontrollföretag...

Läs mer
Visa alla