De samordnade myndighetsrazziorna mot företag verksamma inom så kallade riskbranscher, däribland bilvårdsföretag, fortsätter. Vid den allra senaste razzian i Fyrbodal, 14 kommuner i Västra Götalands län däribland Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lidköping, omhändertogs bland annat åtta personer som misstänktes vara illegalt i Sverige. Sedan tidigare har flera razzior genomförts i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län.

Från MRFs sida välkomnas insatserna. Under flera år har MRF haft en dialog med såväl skatteverk som arbetsmiljöverk kring oseriösa aktörer i motorbranschen inte minst i Malmö och Sydsverige. Ytterst handlar det om att eftersträva konkurrens på lika villkor, men också om att regler och lagar efterföljs samt att myndigheter inte ska ”sila mygg och svälja elefanter”. Indirekt finns även kundtryggheten när kunderna kan råka ut för icke fackmässigt utfört arbete.

– I stort syftar vårt arbete med Godkänd Bilverkstad att genom en minimistandard skapa konkurrens på lika villkor, påpekar MRFs Joachim Due-Boje.

I razziorna agerar Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Migrationsverket och Försäkringskassan gemensamt mot företag verksamma i riskbranscher som skönhetsvård, bygg, restaurang och bilvård.

Vid den senaste razzian slog man till mot ett 50-tal företag verksamma i riskbranscherna.

Att razziorna kan genomföras beror bland annat på en förändrad lagstiftning som ger Polisen rätt att utföra stickprovskontroller på arbetsplatser för att kunna upptäcka ”social dumpning och svarta pengar”.

Bilverkstad

Krigsplacerad verkstad

Sveriges militära och civila krishanteringsförmåga ska förstärkas efter förändrad hotbild mot det svenska samhället. Som en...

Läs mer

Fondpengar till gymnasium i Värmland

Tre gymnasieskolor från fordonsprogrammet i Värmland har tilldelats bidrag från MRF-fonder. Skolorna är Årjängs gymnasieskola, Nobelgymnasiet...

Läs mer

Godkänd Bilverkstad vävs in i andra kvalitetskrav

Styrgruppen för Godkänd Bilverkstad, GBV, har mött representanter från återförsäljarföreningarna, ÅFF, för information och diskussion kring...

Läs mer
Visa alla