Hittills är sju skolor med fordonsprogrammet certifierade som Motorbranschcollege, MBC. Men fler är på gång.

– I nuläget befinner sig ett 30-tal skolor, från norr till söder, i certifieringsfasen, berättar Jonas Hehrne, projektledare och anställd på organisationen för Motorbranschcollege.

– Min uppfattning är att skolorna ser MBC som en kvalitetsstämpel som branschen står bakom. Skolorna ser arbetet med MBC-certifiering som en nödvändighet för att kunna stärka sin utbildning och att vara i framkant som skola. Vi får ofta höra från skolornas sida att det är värdefullt med den genomlysning av verksamheten som görs inom ramen för MBC, fortsätter han.

Jonas berättar att genomlysningen av verksamheten är omfattande. Därför är det alltid en utmaning att finna tiden till att kunna göra den omfattande den omfattande genomlysning av verksamheten som MBC innebär. Avsätter skolan bara tid brukar arbetet med MBC-certifiering fungera bra och kan slutföras.

Ett viktigt syfte med Motorbranschcollege är att säkerställa dagens och även framtidens kompetens bland fordons- och skadetekniker.

– Med engagemang från motorbranschens företag och politiker kommer skolorna att vara rustade inför framtiden. Själva grundtanken med MBC är att näringslivet, fack och politik samarbetar. Detta ger förutsättningar för en dialog kring utbildningens innehåll och kvalitet utifrån kommande behov. Det är jätteviktigt att alla parter engagerar sig i skolorna och gör det inom ramen för Motorbranschcollege, menar Jonas Hehrne.

I den senaste arbetskraftsprognosen uppger motorbranschen ett nyrekryteringsbehov av över 6 000 medarbetare, varav många efterfrågas i redan ”trånga sektorer för fordonstekniska utbildningar” – det vill säga storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

– I Stockholm är två skolor certifierade, Yrkesplugget Bromma och Stockholms Transport- och fordonstekniska Gymnasium. I Göteborg och Malmö har vi ännu inte certifierat någon skola, men det kommer att ske i framtiden, avslutar Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

I nuläget är, utöver tidigare nämnda Stockholmsskolor: Lars Kaggsskolan Kalmar, Edströmska Västerås, Tullängsgymnasiet Örebro, Jämtlands Gymnasium Fyrvalla, Östersund och Ystads Gymnasium.

Syftet med certifiering till Motorbranschcollege:

  • Stärker kompetensförsörjning
  • Samverkar med branschen
  • Arbetar med kvalitetssäkring och nöjda elever
  • Kompetensutvecklar lärarna
  • Har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

 

Sammantaget ska detta samarbete mellan skola och bransch innebära bättre rustade och anställningsbara elever i framtiden.
Huvudmän för organisationen för Motorbranschcollege är arbetsgivarorganisationen Transportföretagen och fackförbundet IF Metall.

Bilverkstad

Motorbranschcollege tryggar personalbehov

Hittills är sju skolor med fordonsprogrammet certifierade som Motorbranschcollege, MBC. Men fler är på gång.

Läs mer

Tech Academy – nu med frågebatteri

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som...

Läs mer

MRF-företag pionjär i Euro Repar-kedjan

Nu etablerar fordonstillverkaren PSA sitt allbilverkstadskoncept, Euro Repar, på den svenska marknaden. Två verkstäder är redan...

Läs mer
Visa alla