Kampen om rätten om tillgång till bilens digitala innehåll i realtid och teknikneutralt fortsätter på EU-nivå. Nyligen har ett antal europeiska samarbetsorganisationer inom motorbranschen, däribland CECRA som MRF är medlem av, valt att kommentera ett egenbetänkande från Europaparlamentets utskott för Transport och Turism, TRAN.

TRANs betänkande avser EU-kommissionens tidigare meddelande om ”Vägen mot automatiserad mobilitet, en EU-strategi för framtida mobilitet”.

I sin kommentar välkomnar CECRA parlamentets betänkande samtidigt som de betonar vikten av att inrätta ett robust regelverk avseende användningen av fordonens digitala innehåll innan januari 2020. Detta överensstämmer också med EU-parlamentets rapport om C-ITS (Cooperating Intelligent Transport Systems) från den 13 mars 2018. I denna uppmanas EU-kommissionen att offentliggöra ett lagstiftningsförslag om tillgång till ”data och andra resurser” i fordonet innan årets slut. CECRA, tillsammans med de andra motorbranschorganisationerna, står för införandet av ett europeiskt regelverk som möjliggör lika tillgång till ett fordons innehåll för alla parter som ingår i ”mobilitetsekosystemet”.

Bilhandel

Årets stämmor med Maria Börjesson & Troed Troedson

Årets stämmoarrangemang äger rum 24-25 april. Denna gång på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Kallelsen till MRFs stämma...

Läs mer

Boka dig på MRFs juridikkurser

MRFs förbundsjurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer
Visa alla