Kampen om rätten om tillgång till bilens digitala innehåll i realtid och teknikneutralt fortsätter på EU-nivå. Nyligen har ett antal europeiska samarbetsorganisationer inom motorbranschen, däribland CECRA som MRF är medlem av, valt att kommentera ett egenbetänkande från Europaparlamentets utskott för Transport och Turism, TRAN.

TRANs betänkande avser EU-kommissionens tidigare meddelande om ”Vägen mot automatiserad mobilitet, en EU-strategi för framtida mobilitet”.

I sin kommentar välkomnar CECRA parlamentets betänkande samtidigt som de betonar vikten av att inrätta ett robust regelverk avseende användningen av fordonens digitala innehåll innan januari 2020. Detta överensstämmer också med EU-parlamentets rapport om C-ITS (Cooperating Intelligent Transport Systems) från den 13 mars 2018. I denna uppmanas EU-kommissionen att offentliggöra ett lagstiftningsförslag om tillgång till ”data och andra resurser” i fordonet innan årets slut. CECRA, tillsammans med de andra motorbranschorganisationerna, står för införandet av ett europeiskt regelverk som möjliggör lika tillgång till ett fordons innehåll för alla parter som ingår i ”mobilitetsekosystemet”.

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Färska juridikböcker för verkstad & bilhandel

MRFs nya utgåvor av juridikböckerna är här - En för bilhandel och en för servicemarknad. Böckerna...

Läs mer

SVÅs VD tycker till om Wayke

SVÅs vd Pontus Lövrup tycker till om Wayke och MRF.

Läs mer
Visa alla