Intresset för att arbeta i motorbranschen är stort. Det konstaterar MRFs servicemarknadsansvarige, Joachim Due-Boje, efter att ha medverkat på den första Yrkesmässan på Conventum i Örebro. Han gjorde det bland annat med David Svanborg från det lokala MRF-distriktet.

– Det intressant med att framför allt många nyanlända med viss erfarenhet från arbete på bilverkstad eller med bilar på ett eller annat vis som visar intresse för vår bransch, berättar Joachim Due-Boje och konstaterar att detta är en positiv signal utifrån det personalbehov som branschen uttalat i den årligt återkommande rapporten ”Tempen på motorbranschen”.
– Om behovet är över 6 000 nya medarbetare bara inom några år samtidigt som det utbildas 1 900 elever på fordonsprogrammet varje år, så måste utbildningssystemet även suga upp nyanlända med viss erfarenhet som vill arbeta i vår bransch, fortsätter han.

Joachim berättar om en stor tillströmning till MRFs monter av intresserade ungdomar som kommit från Mellanöstern och Afghanistan. En målgrupp som MRF sedan tidigare lyft fram för framtida rekrytering.

– Många förklarade att de gick på SFI, men att de hellre ville ut på arbetsmarknaden, skaffa sig ett yrke för att kunna försörja sig. Utöver traditionell YrkesVux finns yrkes-SFI och 1-årig yrkesintroduktion inom fordonsteknik på större orter, däribland Örebro. Men det borde finnas och fungera på fler orter. I det här fallet som i Nora, Lindesberg, Hällefors Hallsberg och Kumla där många nyanlända bor i Örebro län, menar Jocke och tillägger att naturligtvis ska branschen arbeta för ta tillvara denna eventuella arbetskraft.

– Alla behöver inte vara fullutbildade fordonstekniker med expertkunskaper i diagnosteknik, utan det behövs även händer och fötter för att serva och reparera en bil. Kan man lite svenska från början så lär man sig desto mer när man kommer ut i arbetslivet, utan det viktiga är att man har fordonstekniska grundkunskaper och inte minst intresset i kombination med lite hantverkskänsla i sina fingrar, menar Joachim.

Han påpekar också hur viktigt det är att nyanlända informeras om vägarna in i branschen.
– MRF-företagen är med utifrån egen förmåga, bidrar med praktikplatser. Men det verkar oklart om var ungdomarna hittar information om vad utbildningsväsendet har och kan erbjuda. Det känns som om ingen inte riktigt vill ta ansvar – ungdomarna hamnar mellan stolarna när de så gärna vill, tyvärr, avslutar Joachim Due-Boje.

Bilverkstad

Bilbranschen behöver kompetent personal

Kompetensbrist är ett problem för elomställningen. Bilbranschen behöver kompetent personal för att klara framtidens bilar och...

Läs mer

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Kraven i SERMI kan ingå i GBV

Allt fler verkstäder genomgår årlig kontroll för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Allra senast är det de båda...

Läs mer
Visa alla