Härdplastutbildning på MRF

Den 4 och den 5 december hade MRF två glada grupper med totalt 39 lärare från hela Sverige på härdplastutbildning. De är nu fullärda och har befogenhet att som MRFs förlängda arm utbilda sina egna elever i kemiska miljörisker enligt AFS 2014:43 §37 a-g.

Elever på yrkesskolors fordonsprogram får nu den nödvändiga utbildningen snabbt och smidigt och skolorna sparar pengar. Det innebär i sin tur för MRF, som tidigare erbjudit utbildningen gratis för gymnasielever, nu kan frigöra tid och resurser för arbete med arbetsmiljöfrågorna. Lärarna var mycket tacksamma för att MRF tagit detta initiativ. Som en lärare uttryckte det ”Nu kan vi utbilda eleverna snabbare, både enskilt och i grupp, vilket är otroligt värdefullt inte bara för oss utan för hela branschen.”

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla