Härdplastutbildning på MRF

Den 4 och den 5 december hade MRF två glada grupper med totalt 39 lärare från hela Sverige på härdplastutbildning. De är nu fullärda och har befogenhet att som MRFs förlängda arm utbilda sina egna elever i kemiska miljörisker enligt AFS 2014:43 §37 a-g.

Elever på yrkesskolors fordonsprogram får nu den nödvändiga utbildningen snabbt och smidigt och skolorna sparar pengar. Det innebär i sin tur för MRF, som tidigare erbjudit utbildningen gratis för gymnasielever, nu kan frigöra tid och resurser för arbete med arbetsmiljöfrågorna. Lärarna var mycket tacksamma för att MRF tagit detta initiativ. Som en lärare uttryckte det ”Nu kan vi utbilda eleverna snabbare, både enskilt och i grupp, vilket är otroligt värdefullt inte bara för oss utan för hela branschen.”

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla