Den 4 och den 5 december hade MRF två glada grupper med totalt 39 lärare från hela Sverige på härdplastutbildning. De är nu fullärda och har befogenhet att som MRFs förlängda arm utbilda sina egna elever i kemiska miljörisker enligt AFS 2014:43 §37 a-g.

Elever på yrkesskolors fordonsprogram får nu den nödvändiga utbildningen snabbt och smidigt och skolorna sparar pengar. Det innebär i sin tur för MRF, som tidigare erbjudit utbildningen gratis för gymnasielever, nu kan frigöra tid och resurser för arbete med arbetsmiljöfrågorna. Lärarna var mycket tacksamma för att MRF tagit detta initiativ. Som en lärare uttryckte det ”Nu kan vi utbilda eleverna snabbare, både enskilt och i grupp, vilket är otroligt värdefullt inte bara för oss utan för hela branschen.”

Bilplast

Utbildningar inom bilplast – kolla filmen

Allt fler lack- och skadeverkstäder utbildar sig inom bilplastreparationer. Speciellt glädjande är att allt fler grundutbildade...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer

Snart dags för plast, lack & skadekonferens

250 representanter från företag varav 210 ska vara med på jubiléumsmiddagen. MRFs årliga Plast-, Lack- och...

Läs mer
Visa alla