Den 4 och den 5 december hade MRF två glada grupper med totalt 39 lärare från hela Sverige på härdplastutbildning. De är nu fullärda och har befogenhet att som MRFs förlängda arm utbilda sina egna elever i kemiska miljörisker enligt AFS 2014:43 §37 a-g.

Elever på yrkesskolors fordonsprogram får nu den nödvändiga utbildningen snabbt och smidigt och skolorna sparar pengar. Det innebär i sin tur för MRF, som tidigare erbjudit utbildningen gratis för gymnasielever, nu kan frigöra tid och resurser för arbete med arbetsmiljöfrågorna. Lärarna var mycket tacksamma för att MRF tagit detta initiativ. Som en lärare uttryckte det ”Nu kan vi utbilda eleverna snabbare, både enskilt och i grupp, vilket är otroligt värdefullt inte bara för oss utan för hela branschen.”

Bilplast

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Härdplastutbildning på MRF

Den 4 och den 5 december hade MRF två glada grupper med totalt 39 lärare från...

Läs mer

Finnvedens Lastvagnar testar plastreparationer

MRFs projekt med att öka andelen reparerad plast på tunga fordon tar ett rejält steg framåt. Detta...

Läs mer
Visa alla