MRF och Persona kan nu presentera utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen hålls av Rebecka Zimdahl, leg psykolog och partner på Persona. Rebecka har 10 års erfarenhet av arbete med second opinion vid rekrytering och ledarskapscoaching inom bilbranschen. I april kör vi två olika utbildningar, en för rekrytering av medarbetare generellt och en för rekrytering av chefer.


Utbildning i kompetensbaserad rekrytering – två varianter


9 april 2019 – Rekrytera rätt medarbetare

Att få duktiga medarbetare på plats kan vara en utmanande process. Först behöver man attrahera relevanta sökanden och sedan behöver man kunna bedöma deras lämplighet. Sällan hittar man en perfekt matchning direkt utan man behöver också kunna utveckla individers kompetens, attityder och beteenden. Vad kan man göra för att lyckas i sin process med att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla bra medarbetare?

Genom ett interaktivt upplägg med korta teoriavsnitt, praktiska moment och tillhörande diskussionsövningar får du lära dig:

  • Hur man tar fram en bra kravprofil – grunden för en lyckad rekrytering
  • Hur attraherar man den nya generationens arbetstagare? Vad värdesätter de i ett arbete?
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en anställningsintervju
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar – vanliga fallgropar
  • Introduktion till hur man kan utveckla personer som saknar rätt kompetens, attityder eller beteenden

Vi använder skådespelare och forumteater för praktisk träning och feedback – för att du ska bli vassare på rekrytering även i praktiken

Plats: Stockholm

Boka här

10 april 2019 – Rekrytera rätt chefer

Att rekrytera rätt chefer är väsentligt inte bara för verksamhetens ekonomiska resultat utan även för varumärket och attraktionskraften. Den nya generationens arbetstagare förväntar sig chefer som ger kontinuerlig feedback och stödjer deras personliga utveckling. Chefen ska också stå upp för en sund företagskultur och goda värderingar. Hur säkerställer man då att det blir en lyckad chefsrekrytering?

  • Hur man tar fram en bra kravprofil vid en chefsrekrytering.
  • Vad är en bra chef? Resultat från forskning och undersökningar.
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en anställningsintervju.
  • Personlighetsteori och personbedömning.
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar – vanliga fallgropar

Vi använder skådespelare och forumteater för praktisk träning och feedback – för att du ska bli vassare på rekrytering även i praktiken.

Plats: Stockholm

Boka här

Rebecka Zimdahl leder utbildningen i Kompetensbaserad rekrytering 

Bilhandel

“Köp begagnad bil hos en MRF-handlare!”

Med pågående debatt om skruvade mätare och försäljning via Blocket, fick vi möjlighet att kommentera. Man...

Läs mer

Rekrytera rätt – boka utbildningar våren 2019

MRF och Persona kan nu presentera utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen hålls av Rebecka Zimdahl, leg...

Läs mer

Vroomdagen på Fotografiska

200 deltagare kom till Vroomdagen 10 februari som i år var på Fotografiska i Stockholm.

Läs mer
Visa alla