MRF och Persona kan nu presentera utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen hålls av Rebecka Zimdahl, leg psykolog och partner på Persona. Rebecka har 10 års erfarenhet av arbete med second opinion vid rekrytering och ledarskapscoaching inom bilbranschen. I april kör vi två olika utbildningar, en för rekrytering av medarbetare generellt och en för rekrytering av chefer.

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering – två varianter


9 april 2019 – Rekrytera rätt medarbetare

Att få duktiga medarbetare på plats kan vara en utmanande process. Först behöver man attrahera relevanta sökanden och sedan behöver man kunna bedöma deras lämplighet. Sällan hittar man en perfekt matchning direkt utan man behöver också kunna utveckla individers kompetens, attityder och beteenden. Vad kan man göra för att lyckas i sin process med att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla bra medarbetare?

Genom ett interaktivt upplägg med korta teoriavsnitt, praktiska moment och tillhörande diskussionsövningar får du lära dig:

  • Hur man tar fram en bra kravprofil – grunden för en lyckad rekrytering
  • Hur attraherar man den nya generationens arbetstagare? Vad värdesätter de i ett arbete?
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en anställningsintervju
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar – vanliga fallgropar
  • Introduktion till hur man kan utveckla personer som saknar rätt kompetens, attityder eller beteenden

Utbildningen i kompetensbaserad rekrytering genomförs i små grupper med fokus på praktisk träning. För att optimera den pedagogiska effekten har vi ”inhyrda” intervjupersoner och vi videoinspelar intervjuerna. Vi lämnar stort utrymme för feedback, reflektion och gruppdiskussion utifrån deltagarnas behov.

Plats: Stockholm

Boka här

10 april 2019 – Rekrytera rätt chefer

Att rekrytera rätt chefer är väsentligt inte bara för verksamhetens ekonomiska resultat utan även för varumärket och attraktionskraften. Den nya generationens arbetstagare förväntar sig chefer som ger kontinuerlig feedback och stödjer deras personliga utveckling. Chefen ska också stå upp för en sund företagskultur och goda värderingar. Hur säkerställer man då att det blir en lyckad chefsrekrytering?

  • Hur man tar fram en bra kravprofil vid en chefsrekrytering.
  • Vad är en bra chef? Resultat från forskning och undersökningar.
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en anställningsintervju.
  • Personlighetsteori och personbedömning.
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar – vanliga fallgropar

Vi använder skådespelare och forumteater för praktisk träning och feedback – för att du ska bli vassare på rekrytering även i praktiken.

Plats: Stockholm

Boka här

Rebecka Zimdahl leder utbildningen i Kompetensbaserad rekrytering 

Bilhandel

Nyreg juni 2019 – Kraftig ökning av elbilar

Klaus Silfvenius, ny bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni månads nybilsregistreringar;

Läs mer

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Ny förordning för färdskrivare

Det nya regelverket Förordning 165/2014 om Färdskrivare vid vägtransporter (EU) för yrkestrafiken införs utan möjlighet till...

Läs mer
Visa alla