Av alla nya bilar som säljs i Sverige 2025 kommer nästan 50 % att vara rena elbilar, enligt en prognos från Power Circle.

Nu gäller det att se till att ladd-infrastrukturen byggs ut och att det finns effekt så att det räcker, en ”stambana för elnät” . Delar av riksdagens trafikutskott var med och gav sin syn på frågorna vid ett frukostseminarium som ordnades av Power Circle.

 

I Sverige finns ca 5 miljoner bilar i trafik så det krävs att vi också får fram biobränslen som kan användas i konventionella förbränningsmotorer också, säger Charlie Magnusson från MRF som tillsammans med Tommy Letzén också var med på mötet.

 

Opinion

Ny undersökning om personbilstrafiken

MRF har låtit SKOP fråga företagare vilka konsekvenser minskad personbilstrafik skulle få. Undersökningen visar att nästan...

Läs mer

Ökad förståelse för bilismens frågor

Bilbranschen har lyft sina frågor. Politikerna har lyssnat. Relationen och dialogen mellan bransch och politik har...

Läs mer

Vägfakta lanseras

Nu lanserar vi Vägfakta - vagfakta.se – en portal som ska göra information om vägtransporter och...

Läs mer
Visa alla