Det nordiska samarbetet i karosseri- och lackfrågorna är mycket bra och inte minst viktigt för alla företag i branschen. Det menar Tor Simonsen, lack- och skadeansvarig på MRFs norska systerorganisation, NBF, om arbetet inom Nordic Body & Paint Group.

Tor Simonsen ledde den norska gruppen som gästade årets upplaga av MRFs Plast-, lack- och skadekonferens.

När vi träffar honom efter konferensen lyfter han speciellt fram det numer fördjupade nordiska samarbetet.

– Det finns en lång tradition mellan NBF och MRF att samarbeta och utbyta erfarenheter inom lack- och skadeområdet eftersom marknaderna påminner mycket om varandra. Men under senare år har även Danmark och Norge tillkommit, vilket är bra, säger han.

2017 bildades Nordic Body & Paint Group med representanter bestående av ansvariga tjänstemän och i vissa fall även medlemsföreträdare från respektive lands branschorganisation. Fyra gånger om året möts man för att diskutera branschfrågorna. Mycket är gemensamt.

– Främst talar vi om branschutmaningarna, de är slående lika över gränserna. Men vi pratar även mer praktiskt, till exempel om Cabas och summan av vad det systemet ger. Sammantaget har vi ett bra, mycket bra, nordiskt samarbete kring lack- och skadefrågorna, förklarar han.
Tor Simonsen, NBF

Avslutningsvis säger Tor Simonsen att alla norska deltagare, deras motsvarighet till MRFs plast-, lack- och skadestyrelse, är mycket nöjda med att få ha gästat MRFs plast-, lack- och skadekonferens.
– Det har varit en bra konferens, MRF och alla som arbetat med den ska ha en ros!

Plåt och lack

Årets stämmor med Maria Börjesson & Troed Troedson

Årets stämmoarrangemang äger rum 24-25 april. Denna gång på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Kallelsen till MRFs stämma...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer

Nordiskt samarbete kring karosseri och lack

Det nordiska samarbetet i karosseri- och lackfrågorna är mycket bra och inte minst viktigt för alla...

Läs mer
Visa alla