Rekrytera rätt, är rubriken på två medlemsutbildningar i kompetensbaserad rekrytering som MRF tagit fram tillsammans med samarbetspartnern Persona. Det är premiär för dem 9 respektive 10 april.


– Den ena är en utbildning i att rekrytera rätt chef där vi lägger stor vikt vid att definiera vad som är en bra chef, medan den andra är en utbildning i att rekrytera medarbetare, hela processen från rekrytering till att utveckla och behålla medarbetaren. Få tänker på hur mycket det kostar att rekrytera fel eller snabbt förlora en medarbetare, säger Rebecka Zimdahl, utbildningsledare, leg psykolog och partner på Persona.

Hon framhåller branschens initiativ med Motorbranschcollege och att man från MRFs sida påbörjat samarbetet med Persona inom området att rekrytera rätt.

Företag som deltar i utbildningen för chefsrekrytering får en möjlighet om en second opinion, utomstående extern utvärdering, av chefskandidater i form av ett medlemserbjudande.

– Det är en tuff marknad där många företag efterfrågar arbetskraft och kompetens samtidigt, menar Rebecka.

En pilot av de båda utbildningarna har genomförts med ett antal MRF-företag. Resultatet bjöd på dels en överraskning för många av dem samtidigt som de fick värdefulla insikter om hur man praktiskt genomför en rekrytering.
– Piloten fick toppbetyg. För många av deltagarna innebar den ett uppvaknande, wake-up-call, kring hur komplicerat det är att göra en framgångsrik rekrytering. Många av deltagarna uppskattade de praktiska inslagen som att genomföra intervjuer, där vi för övrigt använde oss av skådespelare, berättar Rebecka Zimdahl.


Rekrytera rätt medarbetare – 9 april
Rekrytera rätt chefer – 10 april

Boka här

Bilhandel

Begagnatmarknaden – mars 2019

Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Kom ihåg nya varudeklarationen

Konsumentverket, KOV och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som...

Läs mer

Ny bilhandelsansvarig på MRF

MRF får ny bilhandelsansvarig. Klaus Silvenius tillträder tjänsten i juni 2019.

Läs mer
Visa alla