Ett bilnätverk har bildats i riksdagen. Medlemmar är riksdagsledamöter och politiska tjänstemän med intresse för bilen och bilismens betydelse för samhällsutveckling och tillväxt. MRF har under en längre tid pekat på behovet av ett nätverk kring ett politiskt nätverk kring bilfrågorna bland politiker. Motsvarande finns kring andra specifika frågor eller särintressen.

Initiativtagarna till nätverket i riksdagen lanserade det med ett debattinlägg på SvT Opinion. Det bar rubriken ”Sätt stopp för den politiska hetsjakten på bilister!”.

– Det ligger nästan ett års arbete bakom tillkomsten, men nu är det på plats. Det viktiga är att få det att växa med fler intresserade som vill vara med och nätverka, säger MRFs informationschef Charlie Magnusson och fortsätter:

– Det handlar om klassisk lobbying, personliga kontakter kring en gemensam fråga som är intressant för politikern och/eller partiets väljare. Att tillföra nya relevanta fakta samt att diskutera dem är avgörande.

Vid den första sammankomsten medverkade 30 personer; riksdagspolitiker, politiska tjänstemän samt representanter från intressenterna kring nätverket. De fick lyssna till Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAKs Expertråd och författare av den idépolitiska pamfletten ”Ständigt på väg”.

– Det är viktigt att framhålla vikten av ett samhälle med fri mobilitet och långsiktigt hållbara transportsystem, som säkert bekant … utan bilen stannar Sverige, avslutar Charlie.


Läs debattinlägget

Opinion

Branschen bidrar till klimatmålen

Så har regeringen och dess stödpartier presenterat sitt förslag till klimatpolitisk handlingsplan. 132 punkter ska se...

Läs mer

Osaklig attack på bilhandeln fick mothugg

De politiska attackerna på bilen och bilismen fortsätter från i första hand Miljöpartiets sida. Ett parti som...

Läs mer

MRF möter EU-kommissionen om gruppundantaget

Nu har dialogen med EU-kommissionen kring de kommande vertikala och generella, konkurrensreglerande, gruppundantagen för motorbranschen inletts.

Läs mer
Visa alla