MRF tillsammans med BIL Sweden och Transportföretagen fortsätter att träffa dom politiska partierna för att bland annat prata om framtida skattesystem för mobilitet men även andra frågor gällande regelverk och infrastruktursatsningar.


Denna gång var det Vänsterpartiets tur och där är Jens Holm också ordförande i Trafikutskottet.

 

Opinion

Ny undersökning om personbilstrafiken

MRF har låtit SKOP fråga företagare vilka konsekvenser minskad personbilstrafik skulle få. Undersökningen visar att nästan...

Läs mer

Ökad förståelse för bilismens frågor

Bilbranschen har lyft sina frågor. Politikerna har lyssnat. Relationen och dialogen mellan bransch och politik har...

Läs mer

Vägfakta lanseras

Nu lanserar vi Vägfakta - vagfakta.se – en portal som ska göra information om vägtransporter och...

Läs mer
Visa alla