MRF tillsammans med BIL Sweden och Transportföretagen fortsätter att träffa dom politiska partierna för att bland annat prata om framtida skattesystem för mobilitet men även andra frågor gällande regelverk och infrastruktursatsningar.


Denna gång var det Vänsterpartiets tur och där är Jens Holm också ordförande i Trafikutskottet.

 

Opinion

Branschen bidrar till klimatmålen

Så har regeringen och dess stödpartier presenterat sitt förslag till klimatpolitisk handlingsplan. 132 punkter ska se...

Läs mer

Osaklig attack på bilhandeln fick mothugg

De politiska attackerna på bilen och bilismen fortsätter från i första hand Miljöpartiets sida. Ett parti som...

Läs mer

MRF möter EU-kommissionen om gruppundantaget

Nu har dialogen med EU-kommissionen kring de kommande vertikala och generella, konkurrensreglerande, gruppundantagen för motorbranschen inletts.

Läs mer
Visa alla